Jsme uprostřed zásadní změny ve způsobu, jakým budeme organizovat naši společnost, vést naše podniky a žít své životy. Zdali my všichni budeme mít přínos z této změny, je zcela na Vás. To Vy můžete obrátit nesčetné množství vzájemně propojených rizik, kterým čelíme a změnit je v příležitosti.

2015 byl průlomový rok, který přinesl nové vývojové paradigma s oznámením cílů udržitelného rozvoje Spojenými národy (UN) – jinak známých také jako „Globální cíle“ – a čelit nejvážnějším nebezpečí klimatických změn na konferenci COP21 v Paříži. 2015 byl také rok, kdy byly vydány první zprávy „Global Opportunity“ (Globálních příležitostí) a toto načasování nebylo náhodné. Uprostřed tvorby globálních politický obchodů s budoucím rozvojem, zpráva „Global Opportunity“ zdůraznila konkrétní cesty k dosažení globální snahy o udržitelný a pružný svět.

Stáhnout (PDF, 7.24MB)