Stáhnout (PDF, 841KB)

CSR a reputace jdou ruku v ruce – potvrzuje Ipsos CSR Research

Z výsledků  studie  CSR  &  Reputation  Research  mj.  vyplynulo,  že  firmy,  které  jsou  vnímané  jako společensky odpovědné, mají v očích veřejnosti nejen lepší reputaci, ale zároveň jsou považovány i za atraktivnější zaměstnavatele. Tuto studii realizovala výzkumná agentura Ipsos na konci roku 2015.

Česká populace očekává v oblasti CSR  zejména zodpovědné chování firem k vlastním zaměstnancům a aktivity, které napomáhají ochraně životního prostředí. Mezi další očekávání populace od velkých firem pak již tradičně patří pravdivá komunikace k zákazníkům, zde je ale vidět, že se firmy v posledních letech polepšily a česká veřejnost to zaznamenala.

Samotný přístup Čechů k tématům a aktivitám týkající se společenské odpovědnosti se od loňského roku příliš nezměnil. Nejvíce se lidé angažují v ochraně životního prostředí, 79 % populace třídí odpad a 51 % v posledním roce aktivně recyklovalo. Důležitou skupinu jsou tzv. opinion leaders, kterých je cca 17 % populace. Ti se častěji dle společenské odpovědnosti firem rozhodují ve svém reálném nákupním chování a nabádají k tomu i ostatní. Zároveň více přispívají na charitu. Témata CSR jsou důležitější pro ženy a také pro příslušníky generace Y. Studie také potvrdila, že hodnocení společenské odpovědnosti firmy výrazně souvisí s její reputací a atraktivitou jako zaměstnavatele.

„Pokud se firma chová zodpovědně ke svým zaměstnancům, klientům, životnímu prostředí i prostředí, ve  kterém  podniká,  a  není  spojována  s žádnými  aférami,  je  přirozené,  že  je  vnímána  jako  dobrý a důvěryhodný partner, tedy že má dobrou reputaci. A v takové firmě lidé chtějí pracovat, nejen proto, že tam dostanou každý měsíc svou výplatu, ale i proto, že jim to dává smysl,“ říká Lenka Šilerová, ředitelka divize Ipsos Employee Relationship Management a doplňuje: „Zároveň vidíme jasný trend, že pro generaci Y, tedy mladé lidi, je společenská odpovědnost důležitější než pro ostatní, a to jak při volbě zaměstnavatele, tak při nákupu výrobků a služeb.“ Podle expertů na CSR mezi aktuální trendy patří dobrovolnictví, přístup k zaměstnancům a důraz na projekty v oblasti vzdělávání.

„Skuteční  leadeři  se  již  tolik  nezaměřují  pouze  na  čistě  charitativní  účely,  ale  snaží  se  prostředky a kapacity vložit do konkrétních projektů s dlouhodobým dopadem na společnost, například v oblasti vzdělávání,“ komentuje výsledky výzkumu Tomáš Macků, Research & Communication Director Ipsos. Cílem projektu  CSR  &  Reputation  Research,  který  je  realizován  od  roku  2010,  bylo  zanalyzovat jednotlivé oblasti CSR, vnímání CSR aktivit a jejich vliv na reputaci firem, a to jak podle názorů populace, tak expertní veřejnosti. Do projektu se v roce 2015 zapojily společnosti – Česká pojišťovna, Česká spořitelna, ČSOB, Generali a Vodafone. Jednotliví účastníci projektu k výsledkům dodávají:

Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny:
„Gentleman silnic patří mezi stěžejní CSR projekty České pojišťovny a díky průzkumu se potvrdilo, že společnost o tomto projektu ví a vnímá jej pozitivně.“

Kristýna Havligerová, tisková mluvčí České spořitelny:
„Těší nás, že veřejnost i odborníci oceňují naše CSR aktivity. Velkou radost nám dělá hlavně znalost našich projektů v oblasti bourání bariér pro klienty, rovných příležitostí a oceňování odvážných činů neziskových  organizací  i  jednotlivců  Ceny  Floccus.  Odpovědné  podnikání  a  zodpovědnost  ke společnosti jsou součástí našeho DNA, a že to pozitivně vnímá i veřejnost, je pro nás skvělou zprávou.”

Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB:
„Průzkum i v letošním roce ukázal, že filantropické aktivity ČSOB zaměřené na komunity v regionech a na vzdělávání mají z pohledu veřejnosti největší dopad. Filantropie jde ruku v ruce se CSR strategií, kterou  se  snažíme  rozvíjet  v souladu  se  skupinou  KBC.  Ta  stojí  na  přesvědčení,  že  udržitelnost a odpovědnost jsou nedílnou součástí podnikání.“

Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a CSR:
„V CSR nesmí chybět odvaha a promyšlená strategie. Těší nás, že i po letech fungování je program Rok jinak Nadace Vodafone podle expertů tou nejzajímavější CSR iniciativou v ČR.“

.

Informace o projektu CSR & Reputation Research 2015  
Výzkum byl realizován společností Ipsos v průběhu listopadu 2015 na reprezentativním vzorku dospělé internetové  populace  (dle  regionu,  velikosti  místa  bydliště,  pohlaví,  věku  a  vzdělání).  Velikost  základního  souboru  byla  1009  respondentů.  Výzkum  byl  realizován  také  se  skupinami expertů  –  s představiteli  médií,  nevládních  neziskových  organizací,  s představiteli  asociací,  svazů, institucí,  se  CSR  manažery  z  velkých  firem  a  s představiteli  komunikačních  a  PR  agentur.  Vnímání společenské  odpovědnosti  firem  a  dopadu  na  reputaci  firem  bylo  měřeno  na  základě  know-how a metodologie  Ipsos.  Projekt  je  realizován  od  r.  2010  a  umožňuje  časové  porovnání.  V r. 2016 proběhne projekt opět v posledním čtvrtletí roku.  

Informace o Ipsos  
Ipsos  poskytuje  komplexní  služby  v  oblasti  průzkumu  trhu  a veřejného  mínění  včetně  konzultační činnosti.  Spolupracuje  s  pobočkami  sítě  Ipsos  v  87  zemích  světa.  Disponuje  moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly.

Více na www.ipsos.cz

.

Kontakty: 
Tomáš Macků
Research & Communication Director Ipsos
GSM: +420 774 646 799
tomas.macku@ipsos.com