Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila v dubnu ve spolupráci se členy iniciativy EVI pravidelný globální výhled elektromobility za rok 2021. Cílem dokumentu je zhodnocení nejnovějšího vývoje v této oblasti napříč planetou, včetně doporučení dalších legislativních opatření tohoto neustále rostoucího trhu s cílem podpořit jeho optimální rozvoj. Náš článek tak navazuje na únorový text věnovaný statistikám prodeje elektrických vozů během prvního roku pandemie Covid-19.

Jak se v současnosti vyvíjí trh ve světě elektromobilů?

Ke konci roku 2020 bylo na celém světě provozováno zhruba 10 milionů elektromobilů. Loni tak vzrostl počet registrací nových vozů o 41 % (zatímco u ostatních druhů vozidel klesl o 16 %). Na světě byly prodány 3 miliony automobilů na elektrický pohon (což je 4,6 % všech prodaných automobilů), přičemž Evropa poprvé v historii vystřídala na první pozici globálního trhu pevninskou Čínu. Bez zajímavosti není ani fakt, že došlo k nárůstu prodeje elektrických autobusů a nákladních vozidel. Elektrobusů tak na celém světě nyní jezdí okolo 600 000 a počet elektrických nákladních automobilů vzrostl na 31 000. Na růstu prodejů se podepsaly především tři hlavní faktory: příznivé legislativní prostředí, aktivní pobídky chránící prodej elektrických vozidel před hospodářským poklesem a v neposlední řadě klesající cena baterií.

Jak se dařilo výrobcům elektromobilů?

Z aktuálního vydání výročního přehledu vyplývá, že elektromobily zažívají nebývalý rozkvět, nehledě na složité hospodářské časy. Tato skutečnost s sebou samozřejmě nese pozitiva i pro výrobce těchto vozidel. Osmnáct z dvaceti celosvětově nejvýznamnějších výrobců, kteří reprezentují 90 % všech nových registrací elektrických vozidel v roce 2020, oznámilo plány na rozšíření svého portfolia modelů a rapidně zvýšilo svojí produkci v oblasti osobních automobilů. Roste však také nabídka elektrických nákladních vozidel. Čtyři velcí výrobci nákladních vozů navíc oznámili, že plánují přejít na 100% elektrickou budoucnost.

Kolik zákazníci investovali do pořízení elektromobilů a jak jim pomohly jejich vlády?

Zákazníci v roce 2020 utratili za elektromobily celkem 120 miliard dolarů. Vlády v mnoha zemích tyto prodeje podpořily částkou 12 miliard dolarů, což je o 25 % více než v roce 2019. Velký podíl na tomto nárůstu mají různé iniciativy v Evropě, ale autoři publikace zdůrazňují jeden důležitý fakt. Podíl vládních pobídek v horizontu uplynulých pěti let klesá, což znamená, že elektromobily se pro zákazníky stávají samy o sobě atraktivnějším zbožím. Další dobrou zprávou pro elektromobilní průmysl je nárůst prodejů vozidel v prvním

čtvrtletí letošního roku. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostlo toto číslo o 140 %. Hlavním motorem růstu je pevninská Čína s 500 000 prodanými elektromobily a Evropa, kde si lidé pořídili okolo 400 000 nových vozidel. Zdvojnásobil se rovněž počet nově zakoupených vozů ve Spojených státech. Autoři studie ovšem připomínají, že v USA se jedná o růst z podstatně nižší základny než v Číně a Evropě.

Co by měli pro další rozvoj elektromobility podniknout politici?

Ze studie vyplývá, že navzdory pozitivnímu tržnímu vývoji zůstává dosažení trajektorie rozvoje elektromobility odpovídající globálním klimatickým cílům i nadále velkou výzvou. Všechny země by tak měly být ambicióznější a akčnější. Je třeba nadále snižovat náklady, které s sebou elektromobily nesou, a to zejména dalším vývojem účinnosti baterií a jejich následnou masovou výrobou. Dvacátá léta našeho století by navíc podle mínění autorů nejnovějšího přehledu měla kromě již probíhajícího rozmachu osobních elektromobilů být ve znamení politiky rozvoje středních a těžkých bezemisních vozidel. Ruku v ruce s tím by mělo dojít k adekvátnímu rozvoji infrastruktury. V krátkodobém horizontu by světové vlády měly pokračovat v implementaci a vymáhání opatření v oblasti ekonomických standardů paliv. Studie rovněž doporučuje zdanit benzín a naftu jako externality tak, aby jejich cena odpovídala jejich dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. Mělo by také docházet k diferencovanému danění vozidel v podobném duchu, tedy podle jejich (ne)ekologičnosti. Autoři rovněž dodávají, že pro plné rozvinutí ekologického potenciálu elektromobilů je nezbytné, aby došlo k dekarbonizaci výroby elektrické energie, důležité pro integraci těchto vozů do energetických systémů či na jejich výrobu.

Zdroj: www.cez.cz