VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

v Bruselu se vrací život do starých kolejí a začínají opět fyzická zasedání Rady. Evropský parlament zasedá stále ještě vzdáleně, a tak i vystoupení komisařky McGuinnessové k taxonomii udržitelných financí při společném jednání výborů ECON a ENVI proběhlo po internetu. Někteří poslanci vyjádřili preferenci, aby byla zajištěna koherence delegovaných aktů, část se jich pozastavila nad přístupem Komise k plynu, který bude zapotřebí pro odklon od uhlí a upozornili na to, že v některých členských státech budou dopady transformace větší a není možné spěchat bez zohlednění jejich možností.

Několikadenní konference CEE Sustainable Finance Summit se zabývala podmínkami středoevropského regionu a potřebou dostat společensky odpovědné investování podle ESG (Environmental, Social, Governance) kritérií do povědomí lokálních firem. Účastníci potvrdili, že zájem o udržitelné fondy strmě roste a EU je lídrem. Zástupce Komise zde vyslovil odhad, že delegovaný akt bude muset být přijat do konce listopadu, doplňkový delegovaný akt vydán velmi pravděpodobně do konce roku a aktualizovaná strategie udržitelných financí do konce léta. Cílem Skupiny ČEZ je dosáhnout minimálně 80 % ESG skóre do roku 2023. Proto aktualizovala svou dlouhodobou strategii a v květnu představila konkrétní ESG cíle do roku 2030.

K obsahu, metodice a prezentaci informací, které mají finanční a nefinanční podniky zveřejňovat o svých environmentálně udržitelných činnostech podle nařízení o taxonomii, vydala Komise v květnu návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci, ke kterému do 2. června otevřela konzultaci. O dalších iniciativách, jako novém návrhu směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, se dočtete uvnitř bulletinu.

Příjemné čtení přeje
Zuzana Krejčiříková

Stáhnout (PDF, 1.98MB)

Zdroj: www.cez.cz