Petr Beneš, PS Smart Life Czech BCSD

V roce 2011 německý profesor a podnikatel Henning Kagerman zavedl pojem Industrie 4.0, který definuje další průmyslovou revoluci – digitalizaci průmyslových procesů prostřednictvím smart senzorů a robotiky, čímž vznikají kyberfyzické průmyslové systémy CPS. Pojem Industrial Internet of Things (IIoT) se rychle stává hlavním heslem popisujícím nový technologický trend. A jako všechny technologické trendy rychle proráží v Izraeli.

V posledních několika letech se Izrael se svojí kvetoucí scénou start-upů a více než pěti desítkami mezinárodních firem, které v zemi expandují a rozvíjejí své R&D týmy, rychle stává motorem globálního průmyslu IIoT. Přední izraelský fond venture kapitálu Grove Ventures provedl obsažný průzkum mapující desítky lokálních společností v současné době aktivních na poli IIoT a rozdělil je do osmi základních kategorií, kterými jsou: prediktivní údržba, optimalizace operací, kyberbezpečnost, optimalizace logistiky, robotika, zdraví/bezpečnost, senzory a platformy.

Obr. 1 Kategorizace společností aktivních v Izraeli v oblasti IIoT

Pokročilá technologická řešení, která IIoT společnosti (obr. 1) nabízejí, rozšiřují výkonnost výrobních linek, umožňují lepší řízení výroby a údržby, snižují náklady na pracovní sílu a zlepšují kvalitu výrobků. Klíčoví průmysloví hráči, kteří ustavičně hledají přidanou hodnotu a konkurenční výhody již implementují tyto pokročilé technologie ve svých výrobních závodech.

Společnost Grove Ventures byla vedoucím subjektem konference IIoT Forum (iiioT.co), která se uskutečnila poprvé v březnu v Tel Avivu a jíž se zúčastnily desítky místních lídrů, star-upů a investorů. Trh IIoT roste V minulém roce společnost PwC podpořila všeobecné povědomí, že probíhá čtvrtá průmyslová revoluce. Poslední studie, kterou společnost publikovala, říká, že 33 % průmyslových společností tvrdí, že již dosáhly pokročilých úrovní digitalizace, což předpovídá, že globální investice jsou očekávány ve výši 907 miliard USD ročně až do roku 2020 – tj. přibližně 5 % výnosů ročně. Revoluce IIoT v Izraeli začíná být řízena dvěma klíčovými faktory. První považuje Izrael za obzvláště podnikavou zemi, která identifikuje a přijímá nové technologické trendy. Z tohoto pohledu fenomén IIoT není výjimkou. Dlouhá léta je Izrael uváděn jako „Star Up Nation“ – země start-upů, která generuje světově největší počet aktivních start-upů na jednoho obyvatele. Jen v uplynulých pěti letech, bylo na akvizici izraelských start-upů vynaloženo více než 44 miliard USD. Stát s takovým prověřeným technologickým rekordem si nemůže dovolit propást vlak IIoT. Inovativní místní star-upy prosperují a dokonce izraelská vláda začala nabízet řadu podpůrných plánů podněcujících budoucí start-upy Industry 4.0.

Druhý faktor, který dělá z Izraele centrum mezinárodního průmyslu IIoT, je přítomnost talentovaných odborníků s relevantními zkušenostmi. Senzory, průmyslové řídicí systémy a pokročilé výrobní procesy postupně od počátku osmdesátých let vytvářely izraelský průmyslový ekosystém. V posledních desetiletích vedoucí společnosti na trhu, jako Applied Materials a Siemens, provedly významné akvizice izraelských inovativních průmyslových společností a rovněž otevřely hlavní centra R&D v zemi. Místní úspěšné korporace jako Iscar a Orbotech patří spolu s dalšími mezi významné příklady neuvěřitelně úspěšných průmyslových inovací v posledním období. Průmyslový rozmach země pokračuje s nedávnými akvizicemi společnosti Servotronix (která vyvíjí Motion Control Systems a vy‑ rábí standardní a zakázková řešení v oblasti automatizace) významným gigantem na trhu domácích spotřebičů, společnosti Midea, stejně jako akvizicí společnosti Nurego (která vynalezla monetizační platformu) společností GE Digital, ve snaze urychlit jejich obchodní modely IIoT.

Jak prosperita IIoT roste, stále více kreativních izraelských společností se chce na tomto pozitivním vývoji podílet.  Jak průzkum Grove Venture ukazuje, téměř 90 nových atraktivních společností v oblasti IIoT je v současnosti v zemi aktivních. Jednou z nich je 3DSignals. Za méně než dva roky od svého startu byla schopna vyvíjet a implementovat inovativní akustické monitorovací systémy a šetřit milióny svým zákazníkům. Obzvláště v automobilovém průmyslu si Izrael získal jméno jako světový inovační lídr díky ikonické akvizici společnosti Mobileye společností Intel. Volkswagen, BMW a Ford (který v minulém roce koupil společnost SAIPS nabízející algoritmická řešení, aby mu pomohla s technologiemi autonomního řízení) patří mezi společnosti, které investovaly do izraelských firem. Země nyní usiluje o dobytí dalších průmyslových odvětví.

Rychle se rozvíjející izraelská start-up scéna poskytuje mezinárodním společnostem a investorům, kteří mají zájem implementovat pokročilá řešení a stát se součástí revoluce Industry 4.0, velkou příležitost. Pokud země bude pokračovat v maximalizaci svého potenciálu a transformaci dalších průmyslových odvětví prostřednictvím špičkových inovací, může přitáhnout ještě více globálních společností, investorů a průmyslových lídrů. Stane se tak světovým centrem IIoT.

Oficiální Tisková zpráva