Rada

  • Evropská rada potvrdila dne 22. 6. 2017 na svém summitu v Bruselu v plném rozsahu veškeré závazky EU ohledně Pařížské klimatické dohody. V této souvislosti vyjádřili šéfové vlád a států EU hluboké politování nad oznámením amerického prezidenta D. Trumpa o odstoupení USA a zároveň odmítli jeho návrh začít o globálních změnách klimatu znovu jakkoliv vyjednávat. Podle jejich názoru je v současnosti rozhodující začít co nejrychleji Pařížskou dohodu realizovat, včetně finančních opatření, která se týkají příslibu rozvinutých zemí poskytnout do roku 2020 rozvojovým zemím 100 miliard USD ročně na pomoc v boji proti klimatickým změnám.
  • Evropská komise dne 14. 6. 2017 požádala Českou republiku, aby náležitě provedla veškeré požadavky směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU) do vnitrostátního práva. Česká republika má dva měsíce na to, aby své povinnosti splnila. Pokud tak neučiní, může se Komise rozhodnout, že tuto věc předloží Soudnímu dvoru EU. Komise rovněž zaslala výzvu Nizozemsku, v níž je oficiálně požádala, aby zajistilo správné provedení a uplatňování směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU).
  • Evropská komise dne 14. 6. 2017 vyzvala Českou republiku a Slovensko, aby vytvořily strategické hlukové mapy a akční plány, jak požaduje směrnice o hluku (směrnice 2002/49/ES). Česká republika musí přijmout několik hlukových map a všechny akční plány pro regulaci hluku pro aglomerace, hlavní silnice, hlavní železniční tratě a hlavní letiště. Komise se proto rozhodla zaslat výzvu. České orgány mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly na argumenty předložené Komisí.