Dobrovolná skromnost

Současná nadspotřeba a nadvýroba je neudržitelná, odpovědí je nový trend − nechtít a nemít vše, co si mohu koupit. Vytvořte si seznam věcí, které si nekoupíte, dárků, které nepřijmete, a cest, které neabsolvujete. Nemusíte se kvůli tomu cítit ochuzeni o radost či zážitky, naopak, je možné to vnímat jako svobodu a vědomost svých rozhodnutí. Dobrovolná skromnost je úzce propojena s minimalismem a zero waste životním stylem.

Lokálnost a sezonnost potravin

Vybírejte si potraviny, které necestovaly přes půl světa, a jezte to, co odpovídá ročnímu období. Je dobré v zimě jíst ne rajčata, okurky, jahody a podobně, ale kořenovou zeleninu, kvašenou zeleninu, klíčky, sušené ovoce, jablka a hrušky. Zaměřovat se na potraviny, které pochází z Evropy a ideálně z Česka. Nekupovat výrobky s palmovým tukem. Je třeba začít rozvíjet potravinovou soběstačnost a snížit spotřebu živočišných produktů.

Peníze jako volební lístky

K volbám chodí člověk každý den, kdykoliv si jde něco koupit či používá jakoukoliv službu. Peníze lze vnímat jako svou energii, kterou dáváte někomu dál. Proto je dobré znát lidi a firmy, které svými penězi volíte a podporujete. Je lepší podporovat ty, se kterými sdílíte hodnoty a kterým můžete důvěřovat, raději drobné podnikatele než korporace.

Pracujte pro toho, s kým sdílíte hodnoty péče o přírodu

Vyžadujte odpovědnost k přírodním zdrojům a rozvoj biodiverzity. Pomáhejte růst organizacím, které přináší pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

Osobní rozvoj a prospěšnost komunitě

Stále se vzdělávejte ve svém oboru, důležitý je i osobní rozvoj, meditace, zdravé jídlo, dostatek pohybu a spánku. Je možné dělat řadu dobrovolnických aktivit a sdílet své znalosti, ale i věci. Když sami něco poptáváte, nejdříve se ptejte lidí kolem, jestli může někdo pomoci či se chce zbavit věci, kterou zrovna potřebujete.

Najděte si, co v přírodě milujete, a o to pečujte

Pro někoho je to zalévání stromů v ulici nebo stavba a umístění hmyzího hotelu, nákup pralesa za účelem jeho ponechání přírodě, ponechání částí svého pozemku přírodě a podobně. Pro jiného to může být sbírání odpadků, uklízení po jiných lidech, ať už jsou to nedopalky, drobné i velké odpady, a to jak ve městě, tak v přírodních oblastech.

Šetřete zdroji a energiemi

Lidé mohou snížit svoji spotřebu fosilních paliv například větším využíváním veřejné dopravy, úspornými spotřebiči, zateplením domů, instalací fotovoltaických panelů na střechu, výměnou uhelného kotle za kotel na biomasu a podobně. Stát by však měl pomáhat finančně i zjednodušením administrativy.

Apelujte na politiky

Většinu emisí lidé neovlivní přímo, ale mohou apelovat na politiky, aby se měnily zákony, které vytváří prostředí pro podnikání a chování lidí. Mohou žádat lepší podporu obnovitelných zdrojů, rychlejší útlum těžby a spalování uhlí, zákaz skládkování odpadů či zemědělská pravidla a dotace, které zajistí šetrné nakládání s půdou a krajinou.

Starejte se o krajinu

Lidé se mohou starat o krajinu kolem sebe, od zahrad až po zemědělskou půdu. V Česku je několik milionů vlastníků půdy, ale zatím nechávají hospodařit agropodniky, které půdu ničí. To je možné změnit a nechat na ní hospodařit ekologicky. Praha už to udělala, ale mohou i jednotlivci či skupiny. Nepřímo pomohou lidé půdě i volbou výrobků ekologického zemědělství. Zdravá půda a pestrá krajina pomohou zvládat změny klimatu.

Nekupujte zbytečné obaly

U nákupu se zamyslete, jestli se dané zboží nedá koupit bez jednorázového obalu. Opravdu je nutné balit banány na váze ještě do mikrotenového sáčku, který doma hned poletí do koše? Je skutečně nutné kupovat balenou vodu v PET lahvích, když kvalitní pitná voda teče z kohoutku? Uvažujte nad obaly, a když to jde, vyhněte se jim nebo zvolte znovupoužitelné sáčky, tašky, lahve či krabice.

Článek byl publikován ve speciální příloze Klimatické změny.

 

Zdroj: https://archiv.ihned.cz/c1-66695310-jak-snizit-vlastni-uhlikovou-stopu