Česká manažerská asociace spolu s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj Vás zvou na konferenci Kam kráčí management? Strategický rámec Česká republika 2030.

O co půjde?
Česká republika 2030 je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštím půldruhém desetiletí. Jeho naplnění by mělo vylepšit kvalitu života a nasměrovat Českou republiku k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. Tento zásadní dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.
Cíle konference:
„Kam kráčí management?“ je tradiční akcí Regionálního klubu Brno České manažerské asociace a zároveň jednou z největších platforem klubu pro setkávání a diskusi k různým tématům. Ta nastávající se koná v době finalizace nového strategického rámce udržitelného rozvoje s názvem Česká republika 2030.

Přikládáme odkaz na stránky, kde najdete draft ČR2030 ve verzích, které projednala RVUR. Ta s datem 30. 11. byla vložena do meziresortního připomínkového řízení.

Konference je zpoplatněna v následující výši:

Nečlenové CBCSD: standardní registrační poplatek ve výši     2 420   Kč vč. DPH

Členové CBCSD: zvýhodněný registrační poplatek ve výši 1 210   Kč vč. DPH

Studenti : zvýhodněný registrační poplatek ve výši    121   Kč vč. DPH

Podat závaznou přihlášku

Položit dotaz

.

Stream Konference

Stáhnout (PDF, Neznámý)

GDE Chyba: Požadavaná URL není platná