V rámci balíčku Fit for 55 předložila Evropská komise návrh na zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Cílem tohoto opatření je zabránit úniku uhlíku a zároveň řešit situaci ohledně globálního nacenění uhlíku.

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (tzv. CBAM  carbon border adjustment mechanism) představuje doplněk k systému EU ETS a je založen na systému osvědčení, která budou nakupovat dovozci zboží ze zemí mimo EU. Naceněn bude nepřímý obsah emisí v dováženém zboží, přičemž cena osvědčení se bude vypočítávat v závislosti na průměrné týdenní dražební ceně povolenek v rámci EU ETS.

Navrhovaný mechanismus se bude vztahovat na dovoz ze všech zemí mimo EU. Budou z něj však vyloučeny některé třetí země, které se účastní systému EU ETS nebo mají vlastní systém napojený na EU ETS. Domácí trh tak bude chráněn před konkurencí ze zemí, kde se za emise CO2 neplatí vůbec, nebo méně než v EU. Pokud jsou emise ve třetích zemích zpoplatněné, mohou si dovozci odpovídající náklady odečíst.

V první fázi se CBAM bude vztahovat na dovoz elektřiny, cementu, oceli a železa, hliníku a hnojiv. Mechanismus se bude uplatňovat na emise skleníkových plynů, k nimž dochází při výrobě (nejsou zahrnuty emise z využívání elektřiny). Komise do konce přechodného období zhodnotí fungování mechanismu a případné rozšíření na další produkty a služby.

Dovozci budou mít povinnost předkládat zprávy o nepřímém obsahu emisí již během přechodného období od roku 2023. Za osvědčení začnou dovozci platit od roku 2026, kdy by měl být systém již plně funkční.

Příjmy z mechanismu CBAM by měly být využity jako nový vlastní zdroj do rozpočtu EU.

Návrh na mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích se stal předmětem diskuse zúčastněných stran. Jako problematické se jeví především navrhované postupné ukončení bezplatně přidělovaných povolenek. Více k analýze ekonomických, právních a administrativních souvislostí se dočtete v červnovém bulletinu Energetika v EU zde.

Zdroj: www.cez.cz