Sektory, na které se dosud nevztahovalo obchodování s emisními povolenkami, ani nařízení o využívání půdy a lesnictví (LULUCF), jsou regulovány nařízením o sdílení úsilí (ESR), které stanoví závazné roční emisní cíle do roku 2030 pro jednotlivé členské státy.

V návaznosti na navýšení celkového emisního cíle do roku 2030 na 55 % je nezbytné snižovat emise i v těchto sektorech (jedná se především o silniční dopravu, budovy, odpady a zemědělství). Proto Komise předkládá revizi nařízení o sdílení úsilí a navrhuje posílit ambici EU na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 10 procentních bodů.

Konkrétně se ambice zvyšuje ze současných 30 % na 40 % ve srovnání s rokem 2005. Zároveň Komise reviduje závazné emisní cíle pro jednotlivé členské státy. Návrh Komise zvyšuje vnitrostátní příspěvek České republiky ze 14 % na 26 %.

Vzhledem k odlišnosti výchozích pozic členských států navrhuje Komise vycházet při stanovení vnitrostátních cílů z HDP na obyvatele každé členské země a zohlednění nákladové efektivity.

Zdroj: www.cez.cz