prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr. h. c.
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
vedoucí PS Smart Mobility 

V lednu 2018 ČVUT (České vysoké učení technické) v Praze a UTEP (University of Texas at El Paso, USA) podepsaly Memorandum o porozumění (MOU), na jehož základě vznikne společný studijní magisterský program (Dual Masters Degree) zaměřený na Smart Cities. Článek čerpá z materiálu připraveného mezinárodním týmem odborníků tvořeným prof. Miroslavem Svítkem, doc. Tomášem Horákem Ing. arch. Michalem Postráneckým z Fakulty dopravní ČVUT, prof. Ruey Long Cheu a prof. Carlosem Ferregutem z UTEP. Na přípravě nového studijního programu se svými myšlenkami významně podíleli rovněž pánové prof. Ondřej Přibyl z FD ČVUT a prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.

Číst článek

Stáhnout (PDF, 237KB)

Zdroj: Sdělovací technika