Členské země EU potvrdily svůj závazek dále navyšovat své finanční příspěvky na podporu úsilí rozvojových zemí pro přizpůsobení se změnám klimatu a na zmírnění jejich dopadů. Vyplývá to ze závěrů Rady ECOFIN, které v souvislosti s přípravou konference COP 25 přijali ministři financí EU dne 8. listopadu.

Evropská unie a její členské státy jsou největšími poskytovateli veřejné podpory pro opatření v souvislosti se změnami klimatu v rozvojových zemích. V roce 2018 přispěly celkem částkou 21,7 miliard eur. Z toho 2,65 miliardy eur byly poskytnuty z rozpočtu EU a z Evropského rozvojového fondu a 2,97 miliardy eur prostřednictvím Evropské investiční banky (EIB). Od roku 2013 se tak příspěvky EU a členských států více než zdvojnásobily.

Rozvinuté země se v rámci Pařížské dohody zavázaly společně mobilizovat do roku 2020 na podporu opatření v rozvojových zemích finanční částku v objemu nejméně 100 miliard USD ročně.

Veřejní i soukromí investoři mohou v závislosti na prioritách konkrétní rozvojové země investovat do osmi strategických oblastí prostřednictvím Zeleného klimatického fondu. Finance jsou do fondu postupně doplňovány, přičemž první formální doplnění bylo zahájeno v říjnu 2018. V rámci tohoto procesu probíhají konzultační setkání potenciálních přispěvatelů se zástupci rozvojových zemí. Během závazkové konference na doplnění fondu, která se uskutečnila ve dnech 24. až 25. října v Paříži předložilo své finanční závazky na následující čtyři roky celkem 27 zemí, a to v celkové hodnotě 9,78 miliard USD (závazky jednotlivých zemí zde). Mezi největší přispěvatele patří Velká Británie, Francie, Německo, Japonsko a Švédsko. Mezi přispěvateli prvního formálního doplnění Zeleného klimatického fondu jsou také Maďarsko, Polsko či Slovensko.

Zelený klimatický fond dosud schválil 111 projektů v 99 rozvojových zemích v celkové hodnotě 18,7 miliard USD. Z toho 5,2 miliard USD bylo přiděleno prostřednictvím fondu a 13,5 miliard USD bylo získáno spolufinancováním. V současné době se připravuje dalších 56 projektů, které Zelený klimatický fond podpoří částkou 2,4 miliardy USD.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU