Evropská komise

  • Evropská komise dne 11. 6. 2018 vypsala výzvu pro předkládání projektů pro energetické projekty v rámci programu CEF. Na přeshraniční projekty, které jsou zaměřené na posílení bezpečnosti dodávek, ukončení energetické izolace, odstranění úzkých míst v energetickém toku, integraci energie z obnovitelných zdrojů a rozvoj chytrých sítí a interoperabilitu přenosových sítí, uvolnila Komise prostředky ve výši 500 milionů eur. Výzva CEF – Energy- 2018-2 je otevřená do 11. 11. 2018.
  • Evropská komise dne 13. 6. 2018 navrhla další kroky, které by měly být realizovány v oblasti bezpečnosti, resp. v rámci boje proti hybridním chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným hrozbám. V zájmu posílení společné reakce se Komise hodlá zaměřit na lepší informovanost o situaci a rozšířit Středisko pro hybridní hrozby o specializované analytické složky pro chemické, biologické, radiologické a jaderné záležitosti, kontrarozvědku a kybernetickou složku. Další kroky hodlá Komise podniknout v oblasti strategické komunikace, kybernetické bezpečnosti a v oblasti nepřátelské zpravodajské činnosti.
  • V návaznosti na současnou snahu o propojení finančního sektoru s politikou klimatu zveřejnila Evropská komisedne 13. 6. 2018 jmenný seznam skupiny expertů, kteří se budou společně s Komisí podílet na vypracování klasifikace „zelených“ financí, specifikaci referenčních hodnot pro snižování uhlíkové stopy, či upřesnění pravidel pro zveřejňování informací. Expertní skupina získala roční mandát, přičemž poprvé se sejde začátkem července.

Evropský parlament   

  • Evropský parlament dne 13. 6. 2018 schválil nové přerozdělení poslaneckých mandátů po odchodu Velké Británie z EU. Zprávu europoslanců Danuty Hubnerové (EPP) a Pedra Silvy Pereira (S&D) přijal Parlament poměrem hlasů 566 pro, 94 proti a 31 se zdrželo hlasování. Nové přerozdělení  počítá se snížením poslaneckých mandátů ze 751 na 705, rozdělení 27 britských křesel mezi 14 členských států a zmrazení 46 ze 73 britských křesel pro případné rozšíření EU. Text schválený europoslanci bude předložen Evropské radě, která by se jím měla formálně zabývat ve dnech 28. – 29. června. Nové nařízení vstoupí v platnost den po vyhlášení v Úředním věstníku EU.
  • Evropský parlament dne 12. 6. 2018 schválil novelu pravidel bezpečnosti civilního letectví, která mimo jiné zavádí celounijní zásady provozu dronů zaměřené na zvýšení jejich bezpečnosti.

Rada

  •  V rámci trialogu došlo dne 14. 6. 2018 k dohodě mezi zástupci Evropského parlamentu a Rady o budoucí podobě směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů (RED II). Vyjednavači se shodli na cíli EU do roku 2030, a to ve výši 32% podílu OZE na končené hrubé domácí spotřebě s přezkumem možností pro jeho navýšení v roce 2023, a dále  na 14% podílu OZE v dopravě na úrovni EU z celkového cíle pro OZE, či možnosti podpory prostřednictvím EU fondů pro uhlíkově náročné regiony za účelem jejich tranzice k OZE.