Evropská komise dne 18. 9. 2016 schválila navrhovanou akvizici podniků Vattenfall Europe Generation a Vattenfall Europe Mining společnostmi Energetický a průmyslový holding (EPH) a PPF Investments (PPF). Komise dospěla k závěru, že tato obchodní transakce nebude mít nepříznivý vliv na hospodářskou soutěž na relevantních trzích, resp. nebude mít nepříznivý dopad na trh s těžbou a dodávkami hnědého uhlí, jelikož účastníci řízení na sebe navzájem nevyvíjejí žádný konkurenční tlak.

Evropská komise dne 19. 9. 2016 zahájila hloubkové šetření ohledně daňového zatížení skupiny GDF Suez (nyní Engie) v Lucembursku. Komise má podezření, že rozhodnutí lucemburských daňových úřadů mohlo zvýhodnit skupinu GDF Suez a bylo tak v rozporu s pravidly EU o státní podpoře. Evropská komise bude zejména posuzovat, jestli se lucemburské úřady v případě GDF Suez neodchýlily od ustanovení národních daňových předpisů záměrně. Komise v této fázi zastává názor, že GDF Suez zvýhodnil individuální přístup, který společnosti umožnil platit nižší daně než ostatní.