Evropská komise

  • Evropská komise dne 6. 2. 2017 zveřejnila sdělení, které má za cíl zlepšit provádění předpisů v oblasti životního prostředí. Obsahuje doporučení týkající se nakládání s odpady, ochrany přírody, kvality ovzduší, vody a biodiversity. Balíček opatření zahrnuje i 28 zpráv o jednotlivých členských zemích.
  • V rámci trialogu dosáhli dne 8. 2. 2017 zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady ministrů EU politické dohody o programu na podporu strukturálních reforem (SRPS). Na jeho základě bude EK až do roku 2020 poskytovat členským státům finanční prostředky pro technickou pomoc při realizaci reforem pro zvýšení konkurenceschopnosti jejich ekonomiky, zlepšení investičního prostředí, ale i v souvislosti s řízením veřejných financí a daňové správy, soudních systémů, bojem proti podvodům, korupcí a praním špinavých peněz. SRPS má od letošního roku k dispozici rozpočet ve výši 142,8 milionů EUR a v současnosti z něj čerpá devět zemí EU. Nyní zbývá už jen dokončit technická jednání a potvrzení dohody ve Výboru stálých zástupců (COREPER) z Rady před hlasováním na plenárním zasedání Evropského parlamentu.
  • Evropská komise dne 10. 2. 2017 schválila tři francouzské iniciativy zacílené na podporu výroby energie z vody a slunce. Schémata umožní zajištění kapacity zhruba 2.660 MW a napomůže dosažení cíle vyrábět 23 % energie z OZE do roku 2020. Předběžné rozpočty se pohybují ve výši 439 milionů eur ročně na solární projekty a 25 milionů eur ročně na vodní elektrárny a jsou plánované na příštích 20 let.

Evropský parlament

  • V Evropském parlamentu dne 9. 2. 2017 hlasoval Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) ve prospěch reformy pravidel pro schvalování nových typů vozidel. Vedle lepší bezpečnosti počítá návrh s přísnějšími ekologickými testy emisí ve výfukových plynech vozů a většími pravomocemi EK při dohledu nad postupem regulačních úřadů členských zemí. Plenární zasedání EP by v této souvislosti mělo rozhodovat v dubnu.