Evropský parlament

  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dne 21. 2. 2018 přijal vyjednávací pozice Evropského parlamentu pro jednání s Radou a Komisí ohledně čtyř legislativních návrhů ze zimního balíčku. Členové výboru ITRE nejdříve hlasovali o návrhu zprávy k nařízení o vnitřním trhu s elektřinou. Mj. schválili emisní limit pro účast zdrojů ve schématu kapacitních mechanismů, a to ve výši 550 g CO2/ kWh, přičemž stávající režimy podpory by během pětiletého období měly zajistit soulad s novými pravidly. Poslanci dále navrhují, aby regionální koordinační střediska fungovala jako podpůrná centra pro provozovatele přenosových soustav. Zpráva, kterou vypracoval lotyšský zpravodaj K. Kariņš (EPP), byla přijata poměrem hlasů 44 pro, 11 proti a 9 se hlasování zdrželo. Výbor ITRE dne 21. 2. 2018 dále hlasoval o návrhu zprávy ke směrnici o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou. Členové výboru schválili postupné vyřazování regulovaných cen pro zranitelné zákazníky po dobu 10ti let, pravidla pro ochranu zákazníků a posílení práv spotřebitelů, kteří vyrábějí vlastní elektřinu. Dále europoslanci podpořili princip stejných pravidel pro lokální energetické komunity a agregátory jako pro ostatní subjekty na trhu, či zákaz vlastnění dobíjecích stanic pro DSO. I tuto zprávu vypracoval lotyšský zpravodaj K. Kariņš(EPP) a byla přijata poměrem hlasů 50 pro, 4 proti a 9 se hlasování zdrželo. Dále výbor ITRE dne 21. 2. 2018 přijal (poměrem hlasů 55 pro a 3 proti) návrh zprávy k rizikové připravenosti v odvětví elektřiny zpravodaje F. Zanonata (S&D) a poměrem hlasů 52 pro a 7 proti návrh zprávy ohledně Agentury EU pro spolupráci energetických regulačních orgánůzpravodaje M. H. Petersena (ALDE).  Následovat budou jednání evropských institucí (EP, Rada, Komise) v rámci trialogu.