Zamyšlení po Davosu: dosažení udržitelnosti

V této interní perspektivě prezident a generální ředitel WBCSD Peter Bakker zhodnocuje výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu z minulého týdne. Téma – „Zainteresované strany pro soudržný a udržitelný svět“ – dávalo jasný signál, že udržitelnost nyní pevně stojí v centru diskusí mezi světovými lídry. To bylo velmi důstojné dovršení milníku 25. výročí existence WBCSD. Přečtěte si více o zasedáních, které jsme pořádali a o globálních diskusích, které se konaly v Davosu.

Trojúhelník, který spraví kapitalismus

Před Davosem a po vydání „Edelman’s latest Trust Barometer“ se Peter Bakker podělil o své názory na potřebu přesměrovat kapitalismus. Přečtěte si, proč vědecké cíle (SBT), pracovní skupina pro finanční zveřejňování informací o klimatu (TCFD) a informace o životním prostředí, sociální oblasti a správě (ESG) tvoří „trojúhelník zainteresovaného kapitalismu“, který nám pomůže urychlit přechod na udržitelný svět.

Budoucnost se utváří tím, co děláme nyní

V tomto článku publikovaném v Ethical Corporation vysvětluje generální ředitel WBCSD Filippo Veglio, proč se projekt Vize 2050 nyní, 10 let po svém uvedení na trh, obnovuje, aby pomohl zajistit transformační změny, které potřebujeme v příštím desetiletí.

Vstup do dekády plnění: 10 nejlepších tipů pro firmy

Ke slavnosti začátku „Dekády plnění“ cílů udržitelného rozvoje vypracoval WBCSD podrobný přehled o prioritách SDG pro podnikání a 10 nejlepších tipů pro firmy, které se snaží identifikovat své příležitosti k řízení a dosažení smysluplného dopadu a pokroku SDG.

Nový nástroj, který společnostem pomůže posoudit jejich pokrok v cirkularitě

WBCSD spustila program „Circular Transition Indicators“ (CTI) a doprovodný bezplatný online nástroj. CTI je komplexní rámec, který doplňuje stávající úsilí společnosti o udržitelnost a je použitelný pro všechny společnosti bez ohledu na jejich odvětví, postavení hodnotového řetězce nebo geografii. Umožňuje společnostem převzít vlastní iniciativu a provést vlastní hodnocení na základě vlastního rozsahu a priorit v plné důvěrnosti.

Dekarbonizace automobilového odvětví: iniciativa pro oběžná vozidla

Cílem iniciativy pro běžná vozidla je úplně dekarbonizovat automobilový průmysl s primárním cílem zvýšit recyklovatelnost automobilů a jejich součástí. Zahájil ji v Davosu WBCSD ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem, Climate-KIC, SYSTEMIQ Evropského technologického institutu a různorodou koalicí vlády, průmyslu a dalších partnerů.

Uvolnění základních principů sdílení dat pro mobilitu

Jak bychom měli ve stále více propojeném světě sdílet data na podporu transformace mobility? V této nové zprávě identifikuje WBCSD pět nových principů sdílení dat.

Jak mohou dynamická hodnocení rizik pomoci vytvořit dlouhodobou hodnotu

Nová zpráva ukazuje, jak může dynamické posuzování rizik zlepšit postupy společností v oblasti rizik a identifikovat klíčové aspekty, které mají pokračovat ve vytváření dlouhodobé hodnoty. Poskytuje informace o tom, jak může použití různých kritérií pro stanovení priorit podpořit a zlepšit porozumění a řízení rizik souvisejících s ESG.

 

Modernizace správy věcí veřejných

Chcete posílit rozhodování a dohled nad radou? Tato nová zpráva, vytvořená ve spolupráci s Deloitte a Baker McKenzie, se dnes potýká s výzvami pro firemní ředitele a představuje nejlepší postupy a doporučení. Podívejte se, jak může správní rada modernizovat postupy a procesy správy, aby byla zajistila odolnost podniků. 

Podcast: Měnící se prostředí podnikání a lidských práv

Poslechněte si tento podcast od členské společnosti Stora Enso a prozkoumejte, jak mohou společnosti a jejich zúčastněné strany vést smysluplný a dlouhodobý rozhovor o některých velkých tématech lidských práv. Uslišíte názory od Kitrhony Cerri, ředitelky sociálních dopadů ve WBCSD, Eleny Espinozové, manažerky sociálních otázek PRI a Ylvy Stillerové, ředitelky pro lidská práva ve Stora Enso.

Proteinová revoluce z vidličky na farmu

WBCSD představila v Davosu dvě výroční zprávy na výročním zasedání WEF v lednu 2020: „Proteinové cesty: urychlení udržitelné transformace prostřednictvím podnikových inovací“ a „rostlinné proteiny: klíčový směr pro urychlení transformace potravinového systému“. Tyto dva doklady ukazují potřebu proteinové revoluce a navrhují konkrétní kroky k transformaci zemědělství a posunu stravy ve vztahu k živočišným a rostlinným proteinům.

 

Podpora transformace potravinového systému

Přečtěte si, jak WBCSD přistoupí k transformaci potravinového systému v roce 2020, a to spojením hodnocení dopadu a řízení podnikových rizik.