Nastupující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila dne 10. září nový tým kolegia komisařů. Nová struktura Komise odráží priority a politické zásady, které von der Leyenová deklarovala v souvislosti se zvolením do čela Evropské komise. Klade důraz na boj proti klimatickým změnám, digitalizaci a sociálně tržní hospodářství.

Nově bude v čele kolegia zasedat osm místopředsedů, z toho tři výkonní místopředsedové budou mít k dispozici aparát generálních ředitelství. První místopředseda Junckerovy Komise Nizozemec Frans Timmermans bude koordinovat práci na Zelené dohodě pro Evropu, a to za podpory Generálního ředitelství pro oblast klimatu (DG CLIMA). Jeho agenda zahrnuje širokou škálu oblastí, včetně klimatické politiky, životního prostředí, investic, udržitelného financování, přizpůsobení daňové politiky klimatickým ambicím, spravedlivé transformace či dopravy.

Dánka Margrethe Vestagerová bude dohlížet na digitální ekonomiku a na hospodářskou soutěž s podporou DG COMP a Valdis Dombrovskis z Lotyšska bude za podpory Generálního ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů (DG FISMA) zodpovědný za propojení sociálních a tržních aspektů evropského hospodářství.

Slovenský místopředseda Komise Maroš Šefčovič, který je nově pověřen oblastí interinstitucionálních vztahů a prognostiky, bude i v nacházejícím období v rámci svého portfolia koordinovat činnost Evropské bateriové aliance. Zavázal se, že v této souvislosti urychlí revizi pravidel pro hospodářskou soutěž. Mezi deklarované priority nadcházející Komise patří ochrana společných hodnot a prosazování právního státu. Tuto oblast bude mít na starosti česká místopředsedkyně Věra Jourová, která bude úzce spolupracovat s komisařem Didierem Reyndersem (Belgie). Ten převezme její dosavadní agendu komisařky pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů.

Jádrem struktury nové Komise jsou komisaři, kteří budou čerpat z odborných znalostí jednotlivých generálních ředitelství. Oblast energetiky svěřila van der Leyenová estonské ministryni hospodářství Kadri Simsonové, která bude úzce spolupracovat s prvním místopředsedou Timmermansem zodpovědným za zelenou agendu. Komisařka pro energetiku bude dohlížet na provádění právních předpisů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, a to i s ohledem na požadované urychlení renovací budov. Bude také spolupracovat s členskými zeměmi EU na dokončení národních integrovaných plánů v oblasti energetiky a klimatu, jejichž finální podobu mají členské země předložit do konce tohoto roku. Dosud předložené návrhy ve svém souhrnu nepředstavují dostatečný příspěvek pro dosažení energetickoklimatických cílů EU do roku 2030. Podle nově zvolené předsedkyně Komise von der Leyenové musí být energetický systém EU do budoucna „z velké části založen na obnovitelných zdrojích, se zvýšenou propojitelností a zlepšeným ukládáním energie“, přičemž s ohledem na zelené ambice navrhuje posouzení potřeby revize právních předpisů.

Kandidáti na komisaře musí projít schvalovacím procesem v Radě a Evropském parlamentu. Rada udělila svůj souhlas s týmem kolegia komisařů dne 11. září. V Evropském parlamentu probíhají slyšení kandidátů před jednotlivými výbory ve dnech od 30. září do 8. října, přičemž Výbor pro právní záležitosti pozastavil slyšení dvěma kandidátům. Rumunské kandidátce Rovaně Plumbové, která měla být zodpovědná za portfolio dopravy, a maďarskému kandidátovi na komisaře pro politiku sousedství László Trócsányimu. Obě členské země nyní navrhnou nové kandidáty.

Dne 23. října na plenárním zasedání ve Štrasburku budou europoslanci rozhodovat o Komisi jako celku. Posledním krokem bude formální jmenování Evropskou radou. Nová Komise pak nastoupí 1. listopadu.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU