Více jak čtyřicet subjektů, zahrnujících obchodní organizace, think tanky a nevládní organizace, zaslalo začátkem června Evropské komisi společné prohlášení, ve kterém požadují, aby v rámci revize směrnice o zdanění elektřiny a energetických produktů (ETD) navrhla zrušení přetrvávajících dotací do fosilních paliv.

Iniciátoři výzvy odhadují, že přímé i nepřímé dotace do fosilních paliv dosahují v Evropské unii ročně částky zhruba 35 miliard eur. Upozorňují na skutečnost, že neexistuje žádná obecně přijatá definice toho, co vše představuje dotaci do fosilních paliv, což způsobuje netransparentnost a umožňuje různé formy jejich podpory.

Současná směrnice o zdanění elektřiny a energetických produktů z roku 2003 stanoví minimální daňové požadavky na úrovni EU, nicméně umožňuje daňové zvýhodnění, resp. osvobození v sektorech komerčního letectví, námořní dopravy, výroby energie či těžby uhlí, zemního plynu a ropy.

Za skryté dotace považují iniciátoři výzvy např. minimální nastavení limitů pro znečištění v souvislosti s přidělováním veřejné podpory či výjimky v rámci schématu obchodování s emisními povolenkami.
Signatáři prohlášení vyzývají ke zdanění všech energetických produktů v závislosti na obsahu CO2 a požadují důsledné uplatňování zásad znečišťovatel platí a významně nepoškozovat (DNSH), a to v souvislosti se všemi hospodářskými činnostmi.

Návrh na revizi směrnice ETD z roku 2003 předloží Evropská komise v rámci balíčku Fit for 55. K přijetí revidovaného znění bude v Radě EU zapotřebí jednomyslné hlasování.

Zdroj: www.cez.cz