Na základě mého poselství ze čtvrtka 26. března mi dovolte, abych vás informoval o reakci, kterou WBCSD a naše členské společnosti zavedly v reakci na krizi COVID-19.

Po konzultaci s naším výkonným výborem v posledních dvou týdnech jsme vytvořili program reakce COVID-19, který vychází z přesvědčení, že naše Rada má odpovědnost i příležitost v tomto kritickém okamžiku jednat.

Výzva WBCSD k akci za účelem využití našich odborných znalostí v oblasti podnikání je zaměřena na tři oblasti a projekty:

  • Životně důležitý dodavatelský řetězec – se zaměřením na krátkodobý plán odolnosti dodavatelského řetězce, počínaje potravinovým systémem.
  • Návrat do „normálního“ scénáře – se zaměřením na zdraví zaměstnanců a zotavení podniků.
  • Dlouhodobé dopady – se zaměřením na odhalené zranitelnosti s příchodem krize COVID-19 a ponaučeními pro budoucí odolnost a ekonomiku

Kliknutím ZDE získáte podrobnější informace – včetně kontaktních míst a podrobností o telekonferenci pro 7. a 8. dubna, kde se dozvíte více o příležitostech k zapojení.

Pro strukturování výše uvedeného je zaveden plán řízení, obhajoby a komunikace i zdrojů.

A konečně, dejte nám vědět, pokud máte zájem představit svá řešení na krizi COVID-19 napříč aplikacemi a hodnotovými řetězci, na naší vyhrazené webové platformě, nebo pokud existuje něco konkrétního, o čem si myslíte, že pro vás WBCSD může udělat. Jsme vám stále k dispozici.

Spoléhám na to, že členská a partnerská komunita WBCSD vytvoří smysluplnou a rozsáhlou obchodní reakci na tuto krizi a předem děkuji za vaši pozornost.

 

S přání bezpečí a zdraví,

Peter Bakker
Prezident a generální ředitel, WBCSD