10. dubna, Praha
Smart City – domov chytrých domácností
Environmentální optimalizace a sociální interakce ve městech a aglomeracích jako nezbytný předpoklad udržitelnosti jejich dalšího rozvoje.

23. května, Praha
iCT Day 2018
Tradiční konference zaměřená na oblast zabezpečení soukromí, ochranu osobních údajů a národní bezpečnost v globálním kyberprostoru 21. století.

květen, Praha
Současnost a budoucnost IoT
Konference zaměřená na problematiku a aplikace Internetu věcí. Internet věcí umožňuje získávat obrovské množství dat v téměř reálném času, což dovoluje optimalizovat výkonnost a efektivně řídit v podstatě jakýkoliv objekt připojený k Internetu.

červen, Praha
Inteligentní doprava a Smart Cities
Konference o inovativních technologiích pro optimalizaci dopravy a řízení měst. Využití telemetrických systémů, sběr a analýza dat o dopravním provozu, automatické parkovací systémy, autonomní vozidla a další inovativní technologie pro koncept inteligentní dopravy.

září, Praha
Smart Cities a udržitelný rozvoj
Konference o systémové integraci v budovách a domácnostech zaměřená na aplikace Internetu věcí jako multimediální zábava, energetický management či zabezpečení prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k Internetu.

říjen, Brno
Vize v automatizaci – Průmysl 4.0
Integrované výrobní podniky a průmyslová výroba v éře Internetu věcí. Konference zaměřená na nové modely výroby, technologické předpoklady této změny a sociální a ekonomické aspekty.

 

Jak učinit Smart Region chytřejším?

Myšlenka smart obcí, měst, dnes už regionů není nová. Již od devadesátých let minulého století města a regiony hledají cesty jak prostřednictvím technologií zvýšit kvalitu života a často horlivě přizpůsobují nálepku „smart“ popisu aktivit směřujícím ke zvýšení efektivity správy města, jeho ekonomického rozvoje a prestiže. Tento „technologický“ přístup přinesl některé pozoruhodné výsledky, ale v řadě ohledů
je dnes považován za chybný: Začal s technologickými výzvami dříve než s urbanistickými. Chybí pádné důkazy pro to, co skutečně funguje a oslovuje výzvy reálného světa. A zapojení obyvatel je minimální.

Začátkem minulého měsíce zahájila v Praze svoji pouť po České republice konferenční řada Smart Region Tour zaměřená na podporu rozhodování při výběru a zavádění smart řešení v regionech. Před  komunálními volbami se přímo nabízí otázka: Proč problematika smart technologií expanduje z měst do regionů a jak velký vlastně může být takový smart region?

Ptejme se však raději „Co učiní Smart Region ještě chytřejším?“ Nemělo by to být aktivní vyladění regionálního ekosystému okolo koncepcí, jako jsou spoluvytváření a společné využívání znalostí, průzkum příležitostí a budování kapacit – navíc k bujarému množení softwarových vývojářů. Stimulace aktivit podnikatelských klastrů okolo informačních technologií a poskytování služeb umožněných digitalizací občanům jednoduše nestačí, aby vnímali region jako chytřejší. „Chytrost“ se zdokonaluje silnou strategií smart‑specializace ovlivňující novou aktivní společenskou roli univerzit a nabídku nových studijních programů při hledání řešení.

Celá Evropa čelí velkým společenským výzvám v oblasti globalizace a digitalizace. Pouhé tržní síly nestačí na adekvátní řešení těchto výzev a v mnoha případech ve skutečnosti zhoršují společenské problémy. Realizace regionální politiky zaměřené na vytváření nových příležitostí pro zvyšování růstu, konkurence a kvality života v regionu vyžaduje společný a spolu‑tvůrčí přístup zahrnující všechny společenské subjekty.

Svět je dnes plný „smart cities“ a „smart regionů“. Množí se rychle s tím, jak jsou v našem každodenním životě využívány nové digitální technologie. Přívlastek „smart“ je „in“, je to „cool“, a označení „smart“ se dále rozrůstá. Co tedy můžeme pro tak zvané smart regiony udělat? Co jejich obyvatelé potřebují, aby se ve smart regionu udrželi v kondici a prosperovali?

„Chytrost“ regionu souvisí s jeho kapacitou ovlivnit svůj lidský, strukturální a vztahový kapitál, a s jeho schopností integrovat různé subjekty do jeho inovační praxe. V regionálním rozvoji, a také v mezinárodním a globálním kontextu, hrají významnou roli rostoucí aktivity univerzit. Spoluutváření a využívání znalostí, průzkum možností a budování kapacit patří k důležitým stimulům inovací.

Pojem „smart“ je součástí dnes politicky propagovaného trendu digitalizace a využívání dotací. Ale pozor na přehnaně časté používání a přirozenou devalvaci významu tohoto slova. Onehdy se mi v souvislosti s „přehřátou smartizací“ měst, obcí, regionů a našeho života vůbec vybavila slova jedné písničky Waldemara Matušky z času mého dospívání. V parafrázi jeho slov mi zaznělo: „V kostech měst začíná kvést bílej prach, píšťalka (věčných technologických inovací) zní a všichni z ní máme strach.“ Buďme proto rozumní, aby se jed bílého prachu „smart propagandy“ nestal krysařem opravdu chytrých praktických
řešení. Vím, že pro technologicky zaměřený časopis je to trochu provokativní vyjádření, ale z pohledu často zmiňované udržitelnosti považuji tuto výzvu za aktuální.

Petr Beneš
Vedoucí skupiny Smart Life