• Podepsáno memorandum o porozumění (MoU)
  • Siemens Mobility a Helmholtzův institut Erlangen-Norimberk pro obnovitelné energie se dohodly na spolupráci při výzkumu v oblasti použití kapalného organického nosiče vodíku (LOHC) v železniční dopravě

Vodíková technologie v železniční dopravě nabývá na významu v oblasti snižování emisí CO2 a dosahování klimatických cílů. Společnost Siemens Mobility v posledních letech vyvinula vodíkové vozidlo Mireo Plus H. Použitý vodík je doplňován v plynné formě a musí být skladován při vysokém tlaku, aby bylo dosaženo jeho dostatečně vysoké hustoty.

Helmholtzův institut Erlangen-Norimberk pro obnovitelné zdroje energie (HI ERN) je lídrem v oblasti technologie LOHC (tekutý organický nosič vodíku). Organická nosná kapalina absorbuje vodík a uvolňuje jej pouze v případě potřeby. Vodík je tak chemicky vázán a nemůže uniknout. Tímto způsobem jej lze bez nebezpečí ukládat, nákladově efektivně přepravovat a bezpečně skladovat. Uchovávání vodíku při vysokém tlaku a nízkých teplotách už není potřeba. Technologie LOHC je zvláště vhodná pro výrobu elektrické energie na palubě mobilních aplikací, například v kolejových vozidlech.

Albrecht Neumann, generální ředitel pro kolejová vozidla, Siemens Mobility: “Společnost Siemens Mobility je velmi potěšena, že může spolupracovat s renomovaným Helmholtzovým institutem Erlangen-Norimberk na vývoji technologie tekutého organického nosiče vodíku v železniční dopravě. Vodíková technologie je slibným řešením pro dosažení klimatické neutrality železniční dopravy. Udržitelnost má pro společnost Siemens Mobility vysokou prioritu, a proto poskytneme lokomotivu Vectron k testování technologie LOHC.”

Prof. Dr. Peter Wasserscheid, ředitel Helmholtzova institutu Erlangen-Norimberk pro obnovitelné energie, souhlasí: “Zájem společnosti Siemens Mobility o technologii LOHC, kterou v posledních letech na Friedrich-Alexander univerzitě Erlangen-Norimberk a v HI ERN rozhodujícím způsobem vyvíjeli, tvoří vynikající základ pro možnou budoucí spolupráci. Se společností Siemens Mobility sdílíme vizi vývoje vodíkové mobility pro velká vozidla, která využívá stávající palivovou infrastrukturu.”

Poskytnutím vlajkové lokomotivy Vectron od společnosti Siemens Mobility Helmholtzovu institutu Erlangen-Norimberk budou mít oba partneři možnost spolupracovat a prokázat proveditelnost koncepce LOHC.

Fotografie ke stažení

 

Kontakt pro novináře:

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Daniela Černá, telefon: +420 702 194 844
E-mail: daniela.cerna@siemens.com
Sledujte naše novinky na Twitteru: https://twitter.com/SiemensCzech
Připojte se k nám na Facebooku: http://www.facebook.com/SiemensCzech

Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz.

Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 160 let je lídrem v oblasti dopravních technologií a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2020, který skončil 30. září 2020, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,1 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 500 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.