Evropská komise

  • Evropská komise dne 27. 5. 2021 obdržela oficiální plán obnovy a odolnosti od Finska. Finský plán je strukturován kolem čtyř pilířů a počítá s granty v celkové výši 2,1 miliard eur. Na základě kritérií stanovených v příslušném nařízení Komise plán posoudí v průběhu příštích dvou měsíců. Zejména provede přezkum, zda plán řeší výzvy uvedené pro členskou zemi v evropském semestru či zda je pro oblast klimatu vyhrazeno 37 % výdajů a 20 % na digitální transformaci. Následně bude mít Rada čtyři týdny na přijetí návrhu Komise ohledně prováděcího rozhodnutí Rady. Komise dosud obdržela oficiální plány obnovy od 19 členských států EU.
  • Evropská komise dne 26. 5. 2021 oficiálně potvrdila, že Úřad evropského veřejného žalobce zahájí svou činnost 1. 6. 2021. Úřad evropského veřejného žalobce je odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů proti rozpočtu EU. Rovněž může vyšetřovat a stíhat nezákonnou činnost, která je „neoddělitelně spjata“ s trestným činem proti rozpočtu EU. Očekává se, že Úřad evropského veřejného žalobce bude vyšetřovat přibližně 3 000 případů ročně.

Evropská rada, Rada EU

  • Prezidenti a premiéři členských zemí EU se ve dnech 24. až 25. 5. 2021 sešli na mimořádném zasedání Evropské rady v BruseluJedním z diskutovaných témat byly i otázky související se změnou klimatu, zejména podoba očekávaného balíčku Fit for 55 a rozdělení úsilí o snižování emisí skleníkových plynů mezi jednotlivé členské země. Evropská rada potvrdila závěry prosincového summitu, tj. přijetí závazného cíle EU ohledně čistého snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990.
  • Rada přijala dne 28. 5. 2021 kohezní balíček ve výši 330 miliard eur pro finanční období 2021 až 2027. Fondy, které budou financovat regionální a místní projekty určené ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů mezi členskými státy, tvoří zhruba  jednu třetinu víceletého finančního rámce EU.

Evropský parlament

  • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) na svém zasedání dne 26. 5. 2021 projednal návrh stanoviska k nařízeni o bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení 2019/1020. (Příslušným výborem pro zprávu je výbor ENVI.) Zpravodajka Patrizia Toia (S&D) se ve svém stanovisku mj. zaměřila na ustanovení, která ošetřují recyklaci lithia a kadmia, a to s cílem posílit environmentální hlediska navrhovaného nařízení. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je do 31. 5. 2021.