E vropská komise dne 29. ledna přijala svůj pracovní program na rok 2020. V návaznosti na novou strategii udržitelného rozvoje specifikuje legislativní i nelegislativní opatření, která hodlá v příštím roce předložit, přičemž se zaměřuje na šest hlavních priorit stanovených v politických směrech předsedkyně Ursuly von der Leyenové.

Za nejnaléhavější výzvu současné doby považuje Komise udržení nárůstu globální teploty, ochranu přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti či boj s přírodními katastrofami, které ohrožují bezpečnost a prosperitu. Proto hodlá předložit převážnou část pracovního programu nastíněného v harmonogramu Zelené dohody již v prvním roce svého funkčního období.

Mezi chystaná opatření patří mj. první evropský právní rámec pro klima, tzv. „Climate Law“, který by měl právně zakotvit cíl klimatické neutrality do roku 2050. Očekává se, že Komise svůj návrh zveřejní v prvním březnovém týdnu.

Na základě dopadové studie a analýzy vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu pak Komise navrhne ve 3. čtvrtletí plán, ve kterém shrne předpoklady pro navýšení emisního cíle do roku 2030.
V oblasti energetiky Komise chystá několik nelegislativních iniciativ. V souvislosti s energetickou účinností představí ve 3. čtvrtletí tzv. „renovační vlnu“ veřejných i soukromých budov, dále ve 2. čtvrtletí předloží strategii pro inteligentní sektorovou integraci, ve 4. čtvrtletí pak strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu a nový přístup k využívání obnovitelných zdrojů na moři.

Transformace bude vyžadovat nový přístup ke spotřebě. V této souvislosti Komise představí v 1. čtvrtletí nelegislativní akční plán pro oběhové hospodářství. Pro zajištění udržitelnosti investic ve 3. čtvrtletí předloží novou strategii pro udržitelné finance. A na základě dopadové studie připraví ve 4. čtvrtletí revizi směrnice o vykazování nefinančních informací.

V oblasti digitální transformace Komise s cílem posílit kybernetickou bezpečnost ve 4. čtvrtletí zreviduje na základě dopadové studie směrnici o bezpečnosti sítí a informačních systémů. Navrhne také v 1. čtvrtletí komplexní průmyslovou strategii pro Evropu, která by měla podpořit ekologickou a digitální transformaci a podpořit spravedlivou hospodářskou soutěž. S cílem podpořit funkční trhy Komise předloží dva nelegislativní dokumenty: zprávu o překážkách jednotného trhu a navrhne akční plán pro prosazování jednotného trhu.

Dále Komise ve 2. čtvrtletí předloží nelegislativní sdělení o zdaňování podniků pro 21. století, ve kterém se zaměří na aspekty zdanění relevantní na jednotném trhu, a na základě dopadové studie akční plán pro boj proti daňovým únikům a pro zjednodušení zdaňování (legislativní a nelegislativní).

Více o prioritách stanovených předsedkyní EK Leyenovou viz bulletin Energetika v EU zde.

Více o Zelené dohodě viz bulletin Energetika v EU zde.

 

Zdroj: ENERGETIK EU 02/2020