V návaznosti na Zelenou dohodu (COM(2019) 640 final) Evropská komise zveřejnila harmonogram a veřejnou konzultaci k právu EU o nefinančním reportingu (webové stránky k veřejné konzultaci). Společnosti spadající do působnosti Směrnice EU o nefinančním reportingu musely splnit tyto požadavky na zpracování reportingu poprvé v roce 2018, pro informace za rozpočtový rok 2017. Podle sdělení Evropské komise k Zelené dohodě je důležité, aby společnosti zlepšily zveřejňování nefinančních informací a aby byli investoři lépe informováni o udržitelnosti svých investic. Proto se Evropská komise zavázala v roce 2020 přezkoumat směrnici o nefinančním reportingu v rámci strategie na posílení základů pro udržitelné investice. Některé nové právní předpisy, například nařízení o klasifikačním systému (taxonomii) udržitelných hospodářských činností, bude vyžadovat, aby společnosti spadající do působnosti Směrnice EU o nefinančním reportingu zveřejňovaly určité ukazatele podílu svých činností, které jsou klasifikovány podle taxonomie jako udržitelné. Lhůta pro veřejné konzultace je 14. května 2020.