15. ledna proběhlo v sídle České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) setkání jejích členů.

Po novoročním přípitku na začátku setkání pohovořil prezident Czech BCSD Pavel Kafka o proběhlém roku 2013, který byl opravdovým nastartováním činnosti této prestižní organizace, jejích pracovních skupin i nových projektů, do kterých jsou naši členové zakomponováni.

Viceprezident Peter J. Kalaš potom informoval ve své prezentaci (viz příloha) přítomné o stavu jednání k České Vizi 2050 (jedním z pozitivních bodů je dohoda o znovunastartování Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR, v jejímž čele stojí premiér) a o konkrétních oblastech z konceptu WBCSD „Action 2020“, které v ČR budeme prioritně rozvíjet!

Setkání se neslo v přátelském duchu a přivítali jsme v závěru mezi sebou nového přidruženého člena – a.s. SIKA, působícího v oboru stavební a průmyslové chemie, reprezentovaného Ing. Zdeňkem Bílkem, MBA. Mateřská společnost se sídlem ve Švýcarsku je členem Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.

Dalším adeptem, tentokráte na „aktivního podporovatele“ se stala nevládní organizace Glopolis – celým názvem Pražský institut pro globální politiku, zaměřená na analýzu ekonomické, klimatické a potravinové politiky na národní i mezinárodní úrovni a její dopad na rozvoj. Dlouhodobým cílem institutu je rozpoutat v ČR širší politickou debatu o otázkách udržitelného rozvoje, mezinárodního obchodu, globálního řízení a dalších, a aktivně a odpovědně zapojit ČR do řešení globálních problémů. Byla založena v roce 2004. Více se dočtete v následujících článcích a prezentaci.
Za prezidium a výkonný výbor
Ivo Gajdoš

 

Prezentace ze setkání:

GDE Chyba: Chyba načítání souboru - v případě potřeby vypnout kontrolu chyb (404:Not Found)