Evropský parlament na svém plenárním zasedání dne 8. října přijal svoji pozici ohledně návrhu klimatického zákona, který vytváří právní rámec EU pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Europoslanci požadují snížení emisí do roku 2030 o 60 % ve srovnání s rokem 1990.

Ve své pozici europoslanci dále požadují stanovení průběžného cíle do roku 2040, zavedení cíle pro záporné emise po roce 2050, povinnost klimatické neutrality do roku 2050 na úrovni členských států EU, zřízení nezávislého orgánu pro sledování dosaženého pokroku, ukončení přímých i nepřímých dotací na fosilní paliva nejpozději do roku 2025 či zavedení emisního rozpočtu, který stanoví zbývající celkové množství emisí skleníkových plynů, které mohou být vyprodukovány, aniž by byly ohroženy závazky EU podle Pařížské dohody.

Pro usnesení hlasovalo 392 europoslanců, 161 bylo proti a 142 se hlasování zdrželo. Hlasování se zdrželi zejména europoslanci Evropské lidové strany (EPP). Nejsilnější politická skupina, která má v současnosti 187 mandátů, odmítla podpořit navýšení emisního cíle do roku 2030 na 60 %. Tento ambiciózní cíl podpořila skupina sociálních demokratů (S&D) spolu s Obnovou Evropy (RE) a Zelenými. Skupina EPP stojí za návrhem Evropské komise, která na základě posouzení dopadů došla k závěru, že navýšení současného 40% emisního cíle EU do roku 2030 je realistické a proveditelné, a navrhuje snížení emisí nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990.

Evropský parlament je nyní připraven na jednání v rámci trialogu. Členské státy EU zatím dosáhly dohody na částečném obecném přístupu k navrhovanému právnímu rámci pro klima. Ministři životního prostředí EU dne 23. října potvrdili odhodlání dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050, přičemž kompromisní dohoda zachovává společné sledování tohoto cíle na úrovni EU. Rada dále odmítla zmocnění Komise, aby prostřednictvím delegovaných aktů stanovila trajektorii pro dosažení klimatické neutrality. V této souvislosti podpořila průběžný cíl do roku 2040 a koncepci lineární trajektorie zachovává jako orientační. Ministři životního se shodli na požadavku, aby Komise posoudila „dostupnost odpovídajících nástrojů a pobídek pro mobilizaci potřebných investic a navrhla nezbytná opatření“.
Pozice Rady je částečná, protože dosud neupřesňuje aktualizovaný cíl snížení emisí do roku 2030. Na zasedání Evropské rady ve dnech 15. až 16. října v této souvislosti k dohodě nedošlo. Členské státy EU se k této otázce vrátí na Evropské radě v prosinci, kdy by mělo vrcholit jednání o víceletém finančním rámci na období 2021 až 2027.

 

Zdroj: www.cez.cz