Ve dnech 27.-28. dubna 2014 se konala v Rotterdamu již 17. konference Evropského sdružení pro environmentální a udržitelné manažerské účetnictví (EMAN Europe). Téma konference bylo „od reportingu udržitelného rozvoje k manažerskému řízení udržitelného rozvoje“. Téma vycházelo nikoliv z otázky „proč“ se zabývat udržitelným rozvojem, ale „jak“ dosáhnout udržitelného rozvoje.

Celkem zaznělo 53 příspěvků. Z významných osobností na konferenci vystoupil prof. Marc Epstein, významný výzkumný pracovník z Management at Rice University, Houston, Dr. Rodney Irwin, generální ředitel Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, Ženeva,  Nancy Kamp-Roelands, zástupkyně ředitele Rady pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB), New York, Eszter Vitorino Füleky, manažerka Global Reporting Initiative a další.

Příspěvky byly zaměřeny na diskusi k integrovanému reportingu, standardům pro reporting výrobních řetězců, integraci environmentálních aspektů do investičního rozhodování, analýze indikátorů ekonomické a environmentální výkonnosti reportingů v Belgii., souvislosti energetické efektivnosti a finanční účinnosti, uhlíkovému manažerskému účetnictví, podnikové sociální odpovědnost v Indonésii, environmentální efektivnosti manažerských nástrojů udržitelného rozvoje a dalším tématům. Za Českou republiku vystoupil na konferenci doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. k problematice udržitelnosti v odvětvích vodního hospodářství a chemického průmyslu.

V průběhu konference byly představeny i nejnovější publikace prof. Epsteina „Making sustainability work“ a „Social impact“. Publikace jsou velmi přínosné pro zavádění účetnictví udržitelného rozvoje v podniku. Obsahuje poslední výsledky výzkumu v této oblasti. Upozorňuje na propojení mezi zlepšováním udržitelnosti a zvyšováním finanční výkonnosti, spolupráci se zainteresovanými subjekty, měřitelnost jednotlivých aspektů udržitelného rozvoje, zlepšení podnikových procesů, výrobků a projektů pro udržitelný rozvoj, reporting udržitelného rozvoje a jeho verifikaci, přínosy udržitelnosti pro podniky a společnost, aj. Druhá kniha se zabývá doposud málo  publikovanými otázkami spojenými se sociálními souvislostmi.

Konferenci lze hodnotit jako velmi úspěšnou a to nejen z pohledu aktuálnosti zaměření na reporting udržitelného rozvoje. V současné době, kdy je k dispozici návrh metodiky pro integrovaný reporting a nová směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se zveřejňování nefinančních informací, dochází k velkému pokroku v oblasti reportingu udržitelného rozvoje a je proto nanejvýše žádoucí diskutovat tyto nejnovější poznatky.

 

2 zajímavé články (v angličtině)
17_Water Supply andSustainability.pdf
50_Sustainability reporting in chemical industry in the CR.pdf

 

GRI celebrates new era for non-financial information disclosure in the EU (15 April 2014)

 

News article intro

Today, the European Parliament adopted the long-awaited directive on the disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies.

Page Content

​ “This vote is a victory for transparency and this is a great day for the future of sustainability reporting,” said Teresa Fogelberg, Deputy Chief Executive, Global Reporting Initiative (GRI). This agreement demonstrates the EU’s strong commitment to corporate transparency and sustainability – supporting smart, sustainable and inclusive growth, and paving the way for a sustainable global economy.”

Exactly one year from the launch of the legislative proposal by European Commissioner for Internal Market and Services, Michel Barnier, and after extensive negotiations between the three European bodies, today’s vote was the last step in the process.
The directive, which adopts a report or explain approach, introduces measures that will strengthen the transparency and accountability of an estimated 6000 companies in the EU. These so-called ‘Public interest entities’ with more than 500 employees will be:

​• ​Required to report on environmental, social and employee-related, human rights, anti-corruption and bribery matters
​• ​ Required to describe their business model, outcomes and risks of the policies on the above topics, and the diversity policy applied for management and supervisory bodies
​• ​ Encouraged to rely on recognized frameworks such as GRI’s Sustainability Reporting Guidelines, the UNGC, the UNGP on Business and Human Rights, OECD Guidelines, ISO 26000 and the ILO Tripartite Declaration*

 

“GRI is proud to have played a central role during the development of the directive – providing expertise, facilitating dialogue and raising awareness,” added Ms. Fogelberg. This outcome is also the result of the close collaborative work of several stakeholders committed to enhancing transparency and the accountability of European businesses. “In particular GRI commends the work of Commissioner Michel Barnier, the Greek Presidency of the Council of the European Union and European Parliament Rapporteur Raffaele Baldassarre and the Shadow Rapporteurs for their leadership and commitment to transparency.”
“The demand by investors and civil society for greater transparency and accountability of undertakings is growing,” said MEP Raffaele Baldassarre. “The new rules will enable forward-looking business leaders to address this demand and to fully make use of the huge potential of CSR in order to increase their competitiveness while contributing to smart and sustainable growth in Europe.”

“This directive is the vital catalyst needed to usher in a new era of transparency in the largest economic region in the world,” said Ms. Fogelberg. “This is a truly historic moment and I am confident that this is just the beginning of a new era for transparency and sustainable and inclusive growth in the EU.”

-Ends-
For more information, contact GRI on +31 (0)20 531 00 00 or
communications@globalreporting.org
Notes
About GRI
The Global Reporting Initiative (GRI) promotes the use of sustainability reporting as a way for organizations to become more sustainable and contribute to a sustainable global economy.

GRI’s mission is to make sustainability reporting standard practice. To enable all companies and organizations to report their economic, environmental, social and governance performance, GRI produces free Sustainability Reporting Guidelines.
GRI is an international not-for-profit organization, with a network-based structure. Its activity involves thousands of professionals and organizations from many sectors, constituencies and regions.
Further information

* The abbreviations listed above stand for: the United Nations Global Compact (UNGC), the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the international Organization for Standardization (ISO) 26000 and the International Labour Organization (ILO) Tripartite Declaration.