Na Ministerstvu pro místní rozvoj proběhlo v úterý 4. prosince Fórum udržitelného rozvoje organizované ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Asociací společenské odpovědnosti. Více jak 200 odborníků na udržitelný rozvoj se zaměřilo na otázky financování a dalšího vývoje i možnosti spolupráce veřejné, soukromé a občanské sféry. Letošním hlavním zahraničním hostem byl viceprezident Světové banky pro udržitelný rozvoj a Agendu 2030, Mahmoud Mohieldin.

„Udržitelný rozvoj musíme brát vážně i v podmínkách České republiky. Z Cílů udržitelného rozvoje OSN se nás týká téměř většina, ačkoli většinu z nich jsme už začali řešit. Dobře si vedeme v potírání absolutní chudoby nebo rovnosti mužů a žen, zaměřit se musíme na problémy například v sociálně vyloučených oblastech, vzdělávání nebo v případě nových témat jako je adaptace na změnu klimatu,“ podotkl ministr životního prostředí Richard Brabec, který na akci pronesl úvodní slovo. Ten připomněl i aktuální klimatickou konferenci v Katowicích a také aktuální zásadní problém s nedostatkem vody v České republice.

„Financování udržitelného rozvoje v ČR – a to nejen složky environmentální, ale i ekonomické a sociální dimenze – probíhá velkou měrou díky podpoře z evropských fondů. Kromě přímé podpory na konkrétní projekty se také jedná se o tzv. horizontální princip, na který je brán zřetel napříč všemi operačními programy a je integrální součástí Dohody o partnerství. Agenda 2030 je stěžejní i pro přípravu priorit politiky soudržnosti pro období 2021-2027, která právě probíhá,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj Olga Nebeská.

 

Investovat hlavně do lidí

Mahmoud Mohieldin představil spolupráci Světové banky s OSN v implementaci Agendy 2030, a také se zaměřil přímo na České republiku. Podle něj si Česko vede velmi dobře z hlediska celého světa, ve srovnání se zeměmi G20 však pokulhává. Jako hlavní body, na které by se měla Česká republika soustředit, doporučil investice do klíčových oblastí, zejména do lidského kapitálu. Ten bude stále důležitější vzhledem k technologickým změnám, kterými Česko i celý svět prochází. Důležité je také budování odolnosti vůči klimatickým změnám a investice do infrastruktury – budování digitální ekonomiky v rámci nové technologické revoluce. Stejně tak nesmí Česká republika zapomenout na budování sociální sítě a chránit ohrožené skupiny.

Letošní fórum se vedle problematiky financování udržitelného rozvoje zaměřilo i na související roli Evropské unie. Zástupci firem, které jsou aktivní v prosazování principů udržitelného rozvoje, diskutovali spolu s představiteli státní správy, jak využívat pro dlouhodobý rozvoj vůli a ochotu dobrovolníků. Ministr životního prostředí také ocenil aktivity za realizaci Místní Agendy 21, tj. strategického a akčního plánu OSN k udržitelnému rozvoji na obecní a lokální úrovni. Asociace společenské odpovědnosti představila vybrané projekty z letošních Cen SDGs – oceněné za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN za rok 2018.

Fórum udržitelného rozvoje je výroční konferencí Rady vlády pro udržitelný rozvoj, na jejímž pořádání se letos podílelo Ministerstva životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace společenské odpovědnosti. Kromě ministra životního prostředí Richarda Brabce a náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj Olgy Nebeské se akce zúčastnila řada řečníků z řad veřejné i soukromé sféry – mezi nimi např. viceprezident Světové banky Mahmoud Mohieldin, ekonom Milan Zelený a kreativní producent a choreograf Yemi A.D., státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády Aleš Chmelař či náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž. Akce se celkem zúčastnilo přes 200 odborníků na udržitelný rozvoj.

 

Ocenění udržitelných měst

Součástí Fóra udržitelného rozvoje bylo také ocenění udržitelných měst – nejlepších realizátorů místní Agendy 21. Diplomy ministra životního prostředí dostala v nejvyšší kategorii A města Litoměřice a Chrudim, v kategorii B Jihlava a Kopřivnice, městská část Praha 14 a malá obec Křižánky.

Oceněná města prošla úspěšně expertní oponenturou v jedenácti oblastech udržitelného rozvoje: veřejná správa, územní rozvoj, životní prostředí, doprava a mobilita, udržitelná spotřeba a výroba, místní ekonomika a podnikání, sociální prostředí, zdraví, vzdělávání, kultura volný čas, globální odpovědnost. “Místní Agenda 21 je nejlepší z hodnocení udržitelných měst. Musíte prokázat kvalitu ve všech oblastech udržitelného rozvoje a ještě mít v některé z nich excelentní výsledky. Proto si velice vážím tohoto systému,” řekl po převzetí diplomu starosta města Litoměřice a senátor Ladislav Chlupáč.

Více informací o systému místní Agenda 21 na www.ma21.cz

Záznam z akce je možné přehrát na stránce ČR 2030

Kontakt pro média:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz

Zdroj: www.mzp.cz

 

Poděkování:

Vážený pane Žůrku,
dovolte mi, abych Vám jménem paní ředitelky Paskové poděkovala za Vaše vystoupení na pátečním Fóru udržitelného rozvoje 2020.

Díky Vám se podařilo konferenci naplnit velmi kvalitním a odborným obsahem. Zpětná vazba, kterou jsme zatím obdrželi od našich diváku, je velice pozitivní.

S poděkováním a pozdravem,
Mgr. Barbora Jirků
ministerský rada
oddělení udržitelného rozvoje