Vážení přátelé cirkulární ekonomiky,

období pandemie nám dalo spoustu ponaučení a výzev do budoucna. Donutilo nás změnit postoj vnímaní některých již zažitých stereotypů. A jedním takovým bylo naše šíření osvěty o cirkulární ekonomice v “konzervativní” prezenční podobě. Ale nyní je vše jinak, naše radost vzdělávat a popularizovat toto téma jsme přenesli do online podoby ve formě cirkulárních webinářů a máme radost, že ohlas je velmi pozitivní a zásah daleho sirší.

Proto mi dovolte i Vás pozvat na některý z našich předprázdninových webinářů, ktere Vám nabídnou hlubší vhled do cirkulární ekonomiky. A jaký tématický blok máme připravený?

———————————————————————————————————————————————————————

Tento týden, ve čtvrtek Vás uvedu do evropské legislativy v rámci tématu:

4.6. – Green Deal: legislativa plná příležitostí

Evropská ekologická dohoda Green Deal přinesla celou řadu konkrétních opatření, byla předložena Evropskou komisí pod vedením Ursuly von der Leyen dne 11. prosince 2019, která stanovila ambiciózní plán směřující ke klimaticky neutrální cirkulární ekonomice, kde je hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů.
Na Green Deal navazuje i nový Akční plán pro cirkulární ekonomiku, který budou jednotlivé státy převádět do národních legislativ, a tak je opravdu dobré vědět, co se chystá.

Více informací k tomuto webináři naleznete zde – https://www.ciraa.eu/event/green-deal-legislativa-plna-prilezitosti/#tickets

———————————————————————————————————————————————————————-

Chcete-li více poznat jak může fungovat cirklární ekonomika v HORECA segmentu, neměl by Vám ujít webinář

10.6. – Cirkulární ekonomika v gastronomii

Segment HORECA utrpěl snad jednu z nejtěžších ran s ohledem na současnou koronakrizi. Zároveň tento segment čelí tlaku zákazníků, kteří vyžadují stále udržitelnější produkty. Barbora Kebová, expertka v oblasti cirkulární ekonomiky a gastronomie, má v této věci jasno:
Provozy, které se principy cirkulární ekonomiky inspirují, mohou díky jednoduchým změnám šetřit nejenom životní prostředí, ale i peníze.

Více informací k tomuto webináři naleznete zde –https://www.ciraa.eu/event/cirkularni-ekonomika-v-gastronomii/#tickets

 

———————————————————————————————————————————————————————-

Další webinář nás provede energií budoucností. Petr Novotný, držitel E.ON Globe Award za projekt Cirkulární doprava Vám představí nové modely energií, vycházející z využítí odpadů.

18.6. – Energie pro pohon cirkulární budoucnosti

Jak vypadají cirkulární zdroje energie? Jaká se dnes nabízí řešení pro jednotlivce, obce či firmy? Vyplatí se? Co můžeme čekat do budoucna? Úspory energie, energie slunce, energie z odpadu, chytré sítě, ekonomika.
Další ze série webinářů se zaměří na to, jakou roli hraje cirkulární ekonomika v energetickém sektoru – a jakou energii potřebuje cirkulární ekonomika.

Více informací k tomuto webináři naleznete zde – https://www.ciraa.eu/event/energie-pro-pohon-cirkularni-budoucnosti/#tickets

 

———————————————————————————————————————————————————————-

Orientovat se v dotacích a najít pro Váš projekt tu vhodnou nemusí být jednoduché. Navíc, když řešíte projekty z oblasti cirkulární ekonomiky. Komplexni pohled a co je možné využít právě pro cirkulární ekonomiku vysvětlí Michala Pešková, věnující se dotacím.

23.6. – Dotace pro cirkulární ekonomiku

Dotace, které motivují firmy k tomu, aby investovaly do dlouhodobé udržitelnosti a šetrnosti výroby k životnímu prostředí, jsou dotace, které se nám vrátí, dotace, které mají smysl, dotace, za které by se firmy neměly stydět, ale naopak se jimi pochlubit!. Systém podpor pro české firmy je velmi rozsáhlý a firmy se v něm často neumí orientovat. Navíc programů, ze kterých lze podpořit cirkulární projekty, je tu mnoho. Mnohdy se ani nejedná o programy, které jsou cílené na cirkulární ekonomiku, ale cirkulární projekty v nich mají obstojné šance na úspěch.

Více informací k tomuto webináři naleznete zde – https://www.ciraa.eu/event/dotace-pro-cirkularni-ekonomiku/#tickets

 

———————————————————————————————————————————————————————-

Stavebnictví je velmi komplexní obor a cirkulární ekonomiky v něm hraje významnou roli. Zdroj primárních surovin začíná být omezený a je potřeba hledat cesty, jak využít druhotné suroviny a jak hledat cesty aplikace principů cirkulární ekonomiky do této oblasti. Náš expert Karel Goláň Vás tímto klíčovým segmentem.

29.6. – Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

V udržitelnosti budov jsme se dosud soustředili zejména na jejich provoz. Stále však až 2/3 všech odpadů v ČR pochází ze stavebnictví. Zatímco surové materiály zdražují a postupně docházejí, odpad se hromadí.
A co kdybychom uvažovali jinak, než je tradiční způsob: návrh-výstavba-demolice. Cirkulární architektura a stavebnictví nahlíží na proces výstavby komplexně, v celém životním cyklu materiálů a konstrukcí. Buďte i vy mezi těmi, kteří uvažují o stavbách jinak!

Více informací k tomuto webináři naleznete zde – https://www.ciraa.eu/event/cirkularni-ekonomika-ve-stavebnictvi/#tickets

 

———————————————————————————————————————————————————————-

A nechcete-li se registrovat na každý webinář zvlášť a máte zájem se zůčastnit všech, tak se stačí jednou přihlásit a využít náš balíček:

4.6. – 29.6. – Cirkulární webinář – ALL IN ONE

V rámci tohoto cyklu si projdeme legislativní změny v kontextu cirkulární ekonomiky, co přináší Green Deal, co je to Akční plán. Na jaké dotace si můžete sáhnout v oblasti cirkulární ekonomiky se dozvíte v dalším z této série. Seznámíte se s energií budoucnosti a vše uzavřeme stavebnictvím a využitím druhotných surovin v této oblasti.

Stačí se přihlásit zde – https://www.ciraa.eu/event/cirkularni-webinar-all-in-one/#tickets