• Evropská komise předložila dne 20. 11. 2020 strategii EU v oblasti energie z obnovitelných mořských zdrojů. Navrhuje zvýšit objem energie z obnovitelných zdrojů, kterou vygenerují větrné elektrárny na moři, a to ze současných 12 GW na alespoň 60 GW do roku 2030 a do roku 2050 pak na 300 GW. V zájmu zvyšování kapacity výroby energie z obnovitelných mořských zdrojů bude Komise podporovat přeshraniční spolupráci mezi členskými státy při dlouhodobém plánování a zavádění tohoto typu výroby a nových technologií, a to vč. mechanismu financování, který umožní sdílení výhod projektů i pro členské státy, které nemají pobřeží.
  • Evropská komise dne 17. 11. 2020 vypsala veřejné konzultace k revizi směrnice o energetické účinnosti (EED) a směrnice pro využívání energie z obnovitelných zdrojů. S ohledem na zamýšlené navýšení klimatických ambicí EU vypisuje Evropská komise veřejné konzultace k revizi souvisejících právních předpisů. Zúčastněné strany mohou vyjádřit svůj názor prostřednictvím veřejné konzultace do 9. 2. 2021.