Evropská komise

  • Evropská komise dne 10. 2. 2020 schválila režim veřejné podpory na vytvoření sítě dobíjecích stanic pro elektromobily v Rumunsku. Komise došla k závěru, že rumunské plány jsou v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Režim s rozpočtem 53 milionů eur na období 2020 až 2025 bude otevřen všem hospodářským subjektům, přičemž příjemci budou vybráni prostřednictvím transparentního nabídkového řízení a podpora bude poskytnuta formou grantů. 
  • Evropská komise dne 10. 2. 2020 schválila vytvoření společnosti Automotive Cells Company (ACC), společného podniku společností PSA Group a Saft (dceřiná společnost Total), se sídlem ve Francii. Pod záštitou společnosti ACC vzniknou nové továrny na výrobu baterií pro elektromobily v Německu a ve Francii.
  • Evropská komise v rámci pravidelného balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů dne 12. 2. 2020 zahájila s Chorvatskem řízení o nesplnění povinnosti a zaslala výzvu, aby splnilo povinnost podávání zpráv o cílech energetické účinnosti.
  • Evropská komise dne 13. 2. 2020 zveřejnila zimní hospodářskou prognózu 2020.  Předpokládá, že evropská ekonomika bude pokračovat ve stálém mírném růstu. Růst hrubého domácího produktu (HDP) v eurozóně zůstane v letech 2020 a 2021 podle prognózy stabilně na úrovni 1,2 %. V EU jako celku by měl růst v letech 2020 a 2021 lehce zpomalit na 1,4 % oproti 1,5 % předpokládaným v roce 2019.