Zaznam z webinare CBCSD 15.12.2020

Publikováno uživatelem

Záznam webináře pro účastníky Na webináři vystoupili: A) Pracovní skupina Smart life: P. Beneš – MPO: „Elektronické komunikace a udržitelnost v éře COVID-19“ Sektory telekomunikací, elektronických médií a technologií byly schopny absorbovat první „otřesy“ spojené s COVID-19 poměrně pružně. Střednědobé důsledky (2020 – 2021) nejsou zatím zcela jasné. Lze očekávat, že sektor spotřební elektroniky bude zasažen nejhůře. […]

PERFORMANCE MANAGEMENT JOURNEY PROGRAM

Publikováno uživatelem

. …jak mít firmu v lepší kondici… Dynamická perspektiva spojuje výkonnost obchodního modelu s dlouhodobým fungováním firmy a zaměřuje se na ekonomickou udržitelnost systémů, adaptaci kapacity a odolnost v čase. Nezohledněné změny vnějších a vnitřních faktorů mohou mít dramatické důsledky pro další vývoj společnosti. Ve skutečnosti je však čas znovu vše naplánovat. Vždy byste měli přezkoumávat svoji situaci, […]

Zaznam z webinare CBCSD 26.11.2020

Publikováno uživatelem

Záznam webináře pro účastníky Aktivity jednání a seminářů pracovních skupin CBCSD se ve 2. polovině roku 2020, díky restriktivním omezením vlády, pozastavily. Proto Prezidium uspořádalo první kolo online webináře s vedoucími pracovních skupin, ve kterém 26.11.2020 vystoupili: Petr Dovolil, Mott MacDonald – Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města Miroslav Svítek, ČVUT – Udržitelnost a odolnost chytrých měst […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 3.týden 2021

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 19. 1. 2021 potvrdila zřízení nového Útvaru pro dohody mezi EU a Spojeným královstvím, který bude součástí generálního sekretariátu úřadu předsedkyně a bude fungovat od 1. 3. 2021. Zároveň bude úzce spolupracovat s vysokým představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Mandát a doba trvání nově vytvořeného útvaru se budou průběžně přezkoumávat. Místopředseda Komise Maroš Šefčovič bude spolupředsedat a zastupovat EU v Radě […]

Koho nominujete do vzdělávacích programů pro rok 2021?

Publikováno uživatelem

Jsme rádi, že můžeme představit dvě vzdělávací příležitosti pro rok 2021 poskytující inspirativní kurzy se špičkovými světovými univerzitami aspirujícím lídrům vaší společnosti: náš Leadership Program, jedinečný program výkonného vzdělávání zaměřený na obchod, vedení a udržitelný rozvoj a LEAP Program, který je výkonný program pro ženy, které se snaží vybudovat rozmanité a inkluzivní vedení. Podívejte se […]

Jak může podnikání posílit SDG akci v éře COVID-19?

Publikováno uživatelem

Před několika týdny, během Mezinárodního fóra pro udržitelnou Asii a Tichomoří (ISAP), zástupci podnikatelů diskutovali o úloze společností při prosazování pokroku v oblasti udržitelnosti při zajišťování dlouhodobé prosperity a odolnosti v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Filippo Veglio z WBCSD prosazoval náš postoj, že cíle udržitelného rozvoje a cesta k prosperitě pro lidi a planetu, kterou představují, jsou v mnoha ohledech […]

Cirkulační ekonomika by mohla navždy změnit způsob výroby automobilů – zde je návod (anglicky)

Publikováno uživatelem

Zatímco růst elektrických vozidel probíhá rychleji, než jsme si mysleli, skutečné splnění cílů v oblasti klimatu vezme na síle při dalším velkém přchodu – například díky cirkulární ekonomice. Opření o tyto paralelní směry by mohlo vyvolat revoluci v tom, jak jsou automobily vyráběny a používány. Přečtěte si více o tom, jak může automobilový průmysl přejít na oběžník, […]

Podcast o cirkulárním pohledu (anglicky)

Publikováno uživatelem

Začátkem tohoto měsíce jsme spustili první podcast WBCSD pro cirkulární ekonomiku – Circular Views – jako médium, které poskytuje více poznatků v tomto prostoru prostřednictvím diskusí s obchodními vůdci ze společností v čele cirkulární cesty. Pro naši první epizodu jsme pozvali Roye Visserse z DSM, Haralda Teppera z Philips a Amelie Rouvin z Veolie, aby diskutovali o tom, jak je možné […]

Zpráva o pokroku fóra Soft Commodities (anglicky)

Publikováno uživatelem

Fórum měkkých komodit WBCSD (SCF) zveřejnilo svou nejnovější zprávu o pokroku (k dispozici v angličtině a brazilské portugalštině), která se zaměřuje na dosažení ambiciózních cílů sledovatelnosti dodavatelského řetězce sóji v SCR v brazilském regionu Cerrado. Rovněž poskytla pokrok ve svých krajinných partnerstvích a nabídla vhled do priorit a dalších kroků, jak pokračuje v rozšiřování své práce.   The Soft Commodities […]

Plán udržitelného rozvoje v odvětví lesnictví: zpráva o implementaci

Publikováno uživatelem

Jeden rok od zahájení plánu SDG v oblasti lesnictví vydala skupina Forest Solutions Group (FSG) svou první zprávu o implementadci. Prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonnosti a ilustrativních příkladů zpráva popisuje mnoho druhů propojení lesnického sektoru s globálními rozvojovými problémy, jako je změna klimatu, nedostatek vody, ztráta biologické rozmanitosti nebo sociální nerovnost.    In this report FSG members are […]