Dne 24. prosince 2020 dosáhli vyjednávači Evropské unie a Velké Británie rámcové dohody o podmínkách budoucí spolupráce. Završili tak čtyřleté období intenzivních jednání o podobě nového partnerství. Dohoda začala provizorně platit dne 1. ledna 2021.

Velká Británie oficiálně oznámila svůj záměr vystoupit z Evropské unie v březnu 2017 na základě referenda z června 2016. V souladu s čl. 50 Smlouvy o EU byla zahájena jednání, jejichž výsledkem byla dohoda o vystoupení. Ta vstoupila v platnost dne 1. února 2020 a mj. stanovila termín pro přechodné období. Pokud by nedošlo k dohodě o spolupráci do konce roku 2020, nastal by tzv. tvrdý brexit a vzájemné obchodní vztahy by probíhaly podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO).

Vzájemná vyjednávání o návrhu dohody o obchodu a spolupráci se podařilo završit na Štědrý den loňského roku, tedy jen týden před koncem přechodného období. Navržený text obsahuje tři hlavní pilíře: (1) dohodu o volném obchodu se zbožím a službami, včetně sektoru energetiky a oblasti udržitelnosti, investic, hospodářské soutěže, daňové transparentnosti či koordinace sociálního zabezpečení, (2) nový rámec pro vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních a občanských záležitostech a (3) dohodu o správě, která stanoví závazné mechanismy pro řešení sporů s cílem zajistit dodržování práv společností, spotřebitelů i jednotlivců.

Formální proces přijetí dohody o obchodu a spolupráci (dále jen dohoda o spolupráci) musí být na straně EU dokončen jednomyslnou shodou všech 27 členských států. Rada musí rovněž potvrdit její prozatímní uplatňování od 1. ledna 2021. Následně je nutný ještě souhlas Evropského parlamentu. Posledním krokem ze strany EU bude rozhodnutí Rady o uzavření dohody.