Dopis od presidenta WBCDS (anglicky)

Publikováno uživatelem

2015: A Historic Year for Business Leadership on Climate & Development Dear viewers,As the New Year begins, please accept my best wishes for a prosperous 2015. During this big year, business contributions will be central to climate action and sustainable development. We look forward to working together.The reason I call it a big year is […]

Fórum pro udržitelný rozvoj je opět na scéně

Publikováno uživatelem

Po pěti letech a již pod gescí předsedy vlády se v pátek 28. 11. 2014 konalo v prostorách Lichtenštejnského paláce Fórum pro udržitelný rozvoj, které přineslo zajímavou diskuzi na několika úrovních.  Fórum přivítalo nejen přední zástupce vlády ČR, ale rovněž odborníky ze zahraničí. Kromě premiéra Bohuslava Sobotky, ministra životního prostředí ČR, Richarda Brabce, a Vladimíra Špidly, šéfa poradců premiéra […]

Konference OSN o změnách klimatu – Lima 2014

Publikováno uživatelem

Ve dnech 1. až 12. prosince 2014 probíhalo v peruánské Limě již dvacáté zasedání tzv. COP 20, konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), a desáté zasedání smluvních stran Kjótského protokolu zaměřené na otázku boje s klimatickými změnami. Této konferce se zůčastnil také spoluzakladatel a více-prezident české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) Petr […]

WBCSD novinky 09/2014 (ENG)

Publikováno uživatelem

As the UN Climate Summit kicks off, the WBCSD launches a short 3D animation making the case for Carbon Capture and Storage (CCS) in the context of rising energy demand, a global net zero emissions target for society and the trillion tonne concept. The animation focuses on conveying the size of the challenges ahead and […]

WBCSD novinky 12/2014 (ENG)

Publikováno uživatelem

COP 20 in Lima, December 2014, is an important milestone on the “Road to Paris”, where a new global climate agreement will be negotiated next year. Business leaders call on governments for concrete steps in Lima and the WBCSD is leading business in several key collaborative processes to support an upwards spiral of ambition towards […]

Ohlédnutí se za konferencí WBCSD v Atlantě

Publikováno uživatelem

Prezentace a zajímavé články z listopadové konference WBCSD, jež se uskutečnila ve dnech 3-6.11.2014 v Atlantě: Atlanta 2014 Council Meeting Global Network Outcomes – Business Solutions GN Board – Instruction Guide 30.10.2014 CEO Summary Atlanta 2014i http://www.sbc.org.nz/news/wbcsd/business-setting-the-pace  Konference Atlanta 2014 – 3 videa

Vyrovnané vodní hospodářství – klíčová součást udržitelného rozvoje

Publikováno uživatelem

Hlavní problémy vodního hospodářství v České republice v kontextu s globálním celoplanetárním systémem Země, ale také v rámci zemí Evropského společenství, byly diskutovány na odborné konferenci s názvem „Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR – příležitosti a rizika“. Ta se konala 3. prosince 2014 v prostorách státního podniku Povodí Vltavy a hostila řadu významných mluvčích jako Petra Kubalu, předsedu Svazu vodního hospodářství […]