Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 20.týden 2018

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 17. 5. 2018 zaslala žalobu k Soudnímu dvoru EU v Lucembursku ohledně nedodržování evropského práva v oblasti čistoty ovzduší. Konkrétně předložila věc Německa, Francie a Velké Británie, protože porušují normy EU týkající se limitů NO2 a Itálie, Maďarska a Rumunska, protože nedodržují limity týkající se pevných částic (PM10). Další tři členské země: Česká republika, Slovensko a Španělsko se na základě předloženého plánu řešení problémů […]

Informace o výroční konferenci WBCSD

Publikováno uživatelem

16. – 19. 4. 2018 v Montreux Konference Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj se konala za účasti více jak 400 členů z řad mezinárodních korporací, národních podnikatelských rad a pozvaných hostů mezi 16.-19.4. ve švýcarském Montreux. Program konference obsahoval prezentace nových vývojových trendů a řadu tematických seminářů v rámci pracovních skupin. V rámci Global Networku – národních členských organizací – zastupoval […]

Diskuzní fórum k aktuálním otázkám energetiky

Publikováno uživatelem

Diskuzní fórum k aktuálním otázkám energetiky vyplývajícím z balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ Pořádá:  CBCSD – Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj,  Pracovní skupina Energetika Datum konání:  pondělí – 4. června 2018 od 14 do 16 hod. Místo: ENVIROS – člen CBCSD, Dykova 10, Praha 2 Moderátor:  Ing. Jiří Gavor   Úvodní referáty: Klimaticko energetické strategie vybraných […]

Mezinárodní studijní program Smart Cities

Publikováno uživatelem

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr. h. c. ČVUT v Praze Fakulta dopravní vedoucí PS Smart Mobility  V lednu 2018 ČVUT (České vysoké učení technické) v Praze a UTEP (University of Texas at El Paso, USA) podepsaly Memorandum o porozumění (MOU), na jehož základě vznikne společný studijní magisterský program (Dual Masters Degree) zaměřený na Smart Cities. Článek čerpá z materiálu připraveného mezinárodním týmem odborníků tvořeným prof. Miroslavem […]

Nefinanční reporting – zkušenosti z ČR a ze světa

Publikováno uživatelem

Společnost EY a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj Vás srdečně zve na konferenci, která se uskuteční dne 5. června 2018 od 9:00 hodin (registrace začíná v 8:30 hodin) ve Florentinu, budova D, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Program 8:30 – 9:00 Registrace 9:00 – 9:15 Přivítání a úvodní slovo • Alice Machová, […]

Sdílená ekonomika a její potenciál

Publikováno uživatelem

Pro jedny je využívání služeb na bázi on‑line platforem samozřejmostí už řadu měsíců, druzí volají po přísné regulaci a sjednocení pravidel s tradičními modely poskytování služeb. Fenomén sdílené ekonomiky už se pevně usadil i v České republice a, stejně jako na celém světě, i u nás otřásá zavedenými pravidly. Zdaleka se nevztahuje pouze na přepravní služby nebo […]

Novinky z oblasti energetiky za uplynulý 18.týden 2018

Publikováno uživatelem

Evropská komise dne 2. 5. 2018 předložila návrh víceletého finančního rámce na období 2021 – 2027. Pro nadcházející období navrhuje rozpočet ve výši 1 135 miliard eur v prostředcích na závazky(vyjádřeno v cenách roku 2018), což odpovídá 1,11 % hrubého národního důchodu (HND) EU-27. Komise vymezuje nové priority, u kterých navrhuje navýšení finančních prostředků. To se týká oblastí, jako je digitální ekonomika, výzkum a inovace, mládež, ochrana vnějších […]

Měsíční novinky z WBCSD 04/2018 (anglicky)

Publikováno uživatelem

Dear, WBCSD’s annual Liaison Delegate Meeting is a truly global event, with sustainability leaders from across the world visiting Montreux, Switzerland from 16-19 April for this year’s event. Among more than 400 attendees were 107 Liaison Delegates from WBCSD member companies, 37 Global Network partners and eight Council Members, making this the biggest group of sustainability professionals […]

Chytrá udržitelnost ve společenském kontextu digitalizace

Publikováno uživatelem

Přinášíme rozhovor s Petrem J. Kalašem, spoluzakladatelem a viceprezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Během svého předchozího působení ve funkci Ministra životního prostředí zastával i roli místopředsedy vládní Rady pro udržitelný rozvoj. Současně působí jako poradce a konzultant ve státní správě i v soukromém sektoru především v oblastech energetiky, životního prostředí a inovativních technologií. Zcela […]

Technologické trendy pro inteligentní města

Publikováno uživatelem

Rodger Lea, Sense Tecnic Článek poskytuje základní přehled klíčových technologií pro inteligentní města (Smart Cities) a popisuje klíčové technologické trendy, které stimulují jejich rozvoj. Zmíněna je rovněž důležitost standardizace a obchodní aspekty ovlivňující zavádění technologií. Na závěr jsou shrnuty hlavní postřehy a doporučení, které souvisí s úspěšným budováním inteligentních měst. Číst článek Zdroj: Sdělovací technika