WBCSD novinky 07/2014 (ENG)

Publikováno uživatelem

The Natural Capital Coalition (NCC) announced its selection of two consortia to develop what will be known as the Natural Capital Protocol. The Protocol will provide a methodology for businesses to understand their impact and dependencies on the natural environment, its finite natural resources and functioning ecosystems. The work on the Protocol brings together the […]

2. expertní setkání odborníků na problematiku dobrovolných nástrojů

Publikováno uživatelem

Vážená paní, vážený pane, jako odborníka/-ci na problematiku dobrovolných nástrojů si Vás dovoluji pozvat na 2. expertní setkání k podpoře dobrovolných nástrojů v České republice, které se bude konat dne 23. června 2014 od 10:00 v prostorách Ministerstva životního prostředí (zasedací místnost č. 432). Setkání se uskuteční v rámci projektu Efektivní uplatňování dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí, jehož řešitelem je společnost […]

Chystaná konference Trvale udržitelná výstavba 2014

Publikováno uživatelem

Národní stavební centrum s.r.o. Vás srdečně zve na konferenci s mezinárodní účastí TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 2014 pořádanou ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj Datum: 10. června 2014 (úterý) Místo konání: Fakulta stavební Vysokého učení Anotace: Cílem této konference je seznámit odbornou veřejnost s tématem udržitelnosti, jakým způsobem se řeší v jednotlivých oblastech […]

Shrnutí konference Liaison Delegátů WBCSD Montreux, Switzerland, 7.-11.4.2014

Publikováno uživatelem

Tradiční setkání liason delegátů shromáždilo tento rok v Montreux kolem 250 účastníků, z toho téměř 40 zástupců Regionální sítě.  Za CBCSD se konference zúčastnili ing. Petr J. Kalaš, víceprezident CBCSD, ing. Tomáš Chmelík, zastupující ČEZ (člen CBCSD), a Jonathan Wootlif, senior expert CBCSD. Obsah konference byl zaměřen na další posun nosného programu WBCSD „Action 2020“  (iniciovaného na […]

Shrnutí 17. konference Evropského sdružení pro environmentální a udržitelné manažerské účetnictví (EMAN Europe)

Publikováno uživatelem

Ve dnech 27.-28. dubna 2014 se konala v Rotterdamu již 17. konference Evropského sdružení pro environmentální a udržitelné manažerské účetnictví (EMAN Europe). Téma konference bylo „od reportingu udržitelného rozvoje k manažerskému řízení udržitelného rozvoje“. Téma vycházelo nikoliv z otázky „proč“ se zabývat udržitelným rozvojem, ale „jak“ dosáhnout udržitelného rozvoje. Celkem zaznělo 53 příspěvků. Z významných osobností na konferenci vystoupil prof. Marc […]

Více hodnoty, méně dopadu

Publikováno uživatelem

1. GLOBÁLNÍ VÝZVY V současné době jsme svědky velkých globálních změn a s tím souvisejících výzev. Mění se klima, když se rapidně zvýšil únik CO2 v důsledku probíhajícího rozvoje průmyslu. Lidstvo směřuje k zvýšení globální teploty na rekordní hodnotu v jeho historii. Je to provázeno extrémními výkyvy počasí, táním ledovců a tím stoupající hladiny oceánů. Růst populace vytváří potřebu dalších […]

Generální tajemník OSN Ban Ki-moon obdržel zlatou medaili Univerzity Karlovy

Publikováno uživatelem

Generální tajemník Organizace spojených národů Ban Ki-moon si vyhradil čas ve svém nabitém programu při návštěvě České republiky, aby proslovil přednášku na Univerzitě Karlově. Ve Velké aule Karolina v pátek 4. dubna dopoledne pohovořil na téma Česká republika a Organizace spojených národů: Mír, rozvoj a lidská práva v měnícím se světě. Jeho vystoupení mohli sledovat nejen hosté v sále, […]

Valná hromada Czech BCSD 2014

Publikováno uživatelem

Vážení členové pracovních skupin a hosté! Srdečně vás všechny zvu na výroční workshop pracovních skupin CBCSD, kde budeme hovořit o strategii PS a vzájemné spolupráci. Dne 19.6.2014 od 10 do 12 hod. v City Geen Court našeho člena – PwC. Tématem bude také diskuze k připravovaným projektům a dalším možnostem získání finančních prostředků z fondů ministerstev a fondů […]

Valná hromada České podnikatelské rady schválila nové členy

Publikováno uživatelem

České podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) se sešla 19. června 2014 v pražském sídle PwC – Green City Court na valné hromadě. Na programu valné hromady bylo schválení nových členů, návrh na změnu Stanov CBCSD i plán programu činnosti na následující období. Zhodnoceno bylo i hospodaření Rady, včetně seznámení s finanční zprávou a vyjádřením revizora CBCSD. Prezident […]

Udržitelného rozvoje lze dosáhnout spoluprací podnikatelské, veřejné a státní sféry

Publikováno uživatelem

V Praze, 25. 3. 2014 – Téma udržitelného rozvoje je jednou ze zásadních otázek současnosti. Právě proto se na toto téma uskutečnil 25. března v Senátu PČR Kulatý stůl. Ten uspořádala 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a kanceláří OSN v ČR. Na setkání byli přítomni zástupci Senátu, podnikatelské i státní sféry. Se […]