Konference Inteligentní doprava jako součást veletrhu FOR ENERGO 2014

Publikováno uživatelem

Zveme Vás na konferenci Inteligentní doprava, jež se koná příští týden ve středu 19. listopadu 2014 od 10:00 hodin na Výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany jako součást oficiálního doprovodného programu veletrhu FOR ENERGO 2014. Konference je pořádána ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací, Dopravní fakultou ČVUT a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj. Konference se zaměří na […]

WBCSD novinky 10/2014 (ENG)

Publikováno uživatelem

WBCSD has recently launched its messages to climate policy makers on the road to Paris COP 21. For the future international climate agreement to have an impact on the reduction of emissions, at a scale sufficient to limit global warming to 2 oC, we need to scale-up business actions on climate. Although it will be […]

Podpora inovací v energetice

Publikováno uživatelem

Velkému zájmu osmi desítek odborníků se poslední zářijový den těšila konference „Podniková energetika v době Smart Grids“, kterou v rámci doprovodného programu 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uspořádal časopis Sdělovací technika. Generální partnerem konference byla společnost ELVAC, hlavním partnerem Landis+Gyr, dalšími partnery pak společnosti ABB, MEgA a Domat Control System. Konferenci poskytly záštitu sdružení CACIO, Českomoravská elektrotechnická […]

Pracovní jednání PS Energetika

Publikováno uživatelem

P O Z V Á N K A Vážení členové PS Energetika a další členové CBCSD, rádi bychom Vás pozvali na pracovní jednání dne 7. 10. 2014 od 15 hodin v prostorách společnosti ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, Praha 3. Říjnová diskuze bude vedená na téma ASEK, která je v současné době ve zkráceném připomínkovém řízení. Obecně by se tyto diskuze měly […]

CNG jako palivo budoucnosti

Publikováno uživatelem

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG) rozvíjí nové obory svého působení. Mimo tradiční strojírenské obory se intenzivně zabývá také využitím CNG jako alternativního paliva v silniční, železniční a lodní dopravě. V rámci skupiny se na vývoji a dodávkách CNG produktů podílejí společnosti: VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., VÍTKOVICE Doprava, a.s. a VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. CNG = E2: ekonomicky x ekologicky! Rozšíření […]

Konference Podniková energetika v době Smart Grids

Publikováno uživatelem

Vážená paní, vážený pane, přijměte, prosím, program konference Podniková energetika v době Smart Grids, která se koná v úterý 30. září 2014 od 9:30 hodin v rámci doprovodného programu 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu na Brněnském Výstavišti. Konference zaměřená na řešení podnikových energetických sítí ESG (Enterprise Smart Grids) s využitím moderních systémů měření, řízení, automatizace a ICT, jež uspokojí aktuální […]

WBCSD novinky 08/2014 (ENG)

Publikováno uživatelem

WBCSD’s new Infographic on Forests highlights the importance of ALL forests – the Forest Continuum – and sustainable forest management in meeting the increasing demand for wood, fiber, fuel and food. With the Forest Continuum Infographic the WBCSD Forest Solutions Group pulls together the key messages relating to the crucial role of forests and sustainable […]

Mezinárodní konference o městských lesích a zeleni

Publikováno uživatelem

Ve dnech 3. až 7. června 2014 se konal ve švýcarském Lausanne 17. ročník konference European Forum on Urban Forestry, zaměřené na městskou zeleň, parky a lesy. Celkem bylo předneseno 210 příspěvků, jejichž autoři pocházeli z 32 států, nejen evropských. Nejpočetněji bylo zastoupeno domácí Švýcarsko, následovalo Německo a Itálie. Zúčastnili se však i zástupci z jižní Afriky, Tchaj-wanu, Nepálu, Kanady […]