Návrh delegovaného aktu k nařízení o taxonomii zveřejnila Evropská komise v listopadu loňského roku. Následovala veřejná konzultace, která ukázala širokou škálu názorů zúčastněných stran. V oblasti energetiky se protichůdné pozice týkaly zejména výroby elektřiny z jaderné energie a kritérií pro zemní plyn.

Intenzivní diskuse o nastavení kritérií probíhala až do konce termínu stanoveného pro zveřejnění delegovaného aktu. V důsledku silného nátlaku zájmových skupin se přitom zvažovala i možnost jeho posunutí, což by umožnilo zahrnout jadernou energii, která prochází procesem posuzování.

Na stole však byla i alternativa sloučení jaderné energie a zemního plynu do samostatného legislativního návrhu, který by Komise předložila následně. Takový postup by ovšem porušil zásady rovného zacházení a ve svém důsledku by mohl znesnadnit financování těchto zdrojů.

Proto skupina osmi členských států, včetně České republiky, zaslala Evropské komisi dopis, ve kterém požaduje, aby jak zemní plyn, tak jaderná energie byly zařazeny do delegovaného aktu. Oba zdroje energie jsou nezbytné pro odklon od uhlí a plyn představuje mezikrok na cestě k čistým zdrojům energie. Členské státy  signatáři dopisu, mezi které dále patří Bulharsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko a Slovensko, považují vyloučení těchto zdrojů z delegovaného aktu či případné řešení samostatným legislativním návrhem za diskriminační.

Evropská komise se nakonec přiklonila k rozhodnutí delegovaný akt zveřejnit v termínu. Jaderná energie a zemní plyn sice v této fázi na seznamu udržitelných aktivit nejsou, ale oba zdroje výroby elektřiny a tepla budou předmětem doplňkového delegovaného aktu, který Komise hodlá přijmout ještě v letošním roce.

Zdroj: www.cez.cz