Evropská investiční banka (EIB) má zaujmout vůdčí roli v provádění Zelené dohody pro Evropu a její předseda Werner Hoyer oznamuje změnu hodnocení projektů. Klimatický aspekt bude muset zohledňovat každý projekt. „Nemůžeme být napůl zelení. Klima musí být ve všem, co děláme,“ říká.

Mezi své investiční průzkumy veřejného mínění zahrnula EIB poprvé v roce 2018 také klimatický průzkum, aby zmapovala nastavení Evropanů vůči klimatické politice a ochotě jí přizpůsobovat jejich životní styl. V druhém průzkumu z letošního ledna shrnuje, že 47 % Evropanů považuje klimatickou změnu za hlavní ohrožení společnosti, 70 % je nakloněno změně dodavatele energií za dodavatele „zelené“ energie a 52 % zamýšlí investovat do zelených nástrojů finančního trhu. Zelené bondy začala EIB vydávat již v roce 2007 jako první instituce na světě a v polovině října 2019 dosáhla jejich emise celkového objemu 26,7 mld. eur. Prostředky získané z těchto emisí byly použity na financování projektů šetrných k životnímu prostředí.

Úloha, kterou má nyní EIB přijmout tak nebude nikterak nová. Nové bude hodnocení podle principu neškodit klimatickým cílům. Pokud tak bude např. hodnocen projekt na podporu malých a středních podniků, bude nezbytné, aby nepodkopával cíle klimatické politiky. Hlavní pozornost EIB bude nově směrována na projekty, které pomáhají oblastem nejvíce závislým na fosilních palivech, pracovním místům a veřejným službám. Bude podporovat inovace a nové technologie v celém energetickém sektoru, ve výrobě, skladování a spotřebě energie, například v elektrických vozidlech.

Začátkem ledna přednesl místopředseda Komise Timmermans projev před zástupci EIB, ve které vybízí k hlubokému partnerství. EIB chce do roku 2025 věnovat polovinu financování do klimatické činnosti a udržitelnosti životního prostředí. Mobilizuje veřejný i soukromý sektor. Chce být hlavním partnerem, který bude působit jako pool veřejných investic a jako nástroj zvláštního zajištění soukromých investic. V rámci třetího pilíře mechanismu spravedlivé transformace poskytne novou veřejnou půjčku, která má umožnit fyzickým osobám používat ekologické vytápění.

Nejnověji EIB poskytla úvěr ve výši 64 mil. eur polské PGE na financování nových větrných parků o instalované kapacitě 97 MW, což představuje přibližně 50 % nákladů projektu. Tímto projektem vzroste instalovaná kapacita větrných farem provozovaných PGE o 18 % na 650 MW.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU