• Evropská komise dne 24. 2. 2021 přijala novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, ve které vytyčuje postup přípravy na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Nově navržená strategie staví na strategii pro přizpůsobení se změně klimatu z roku 2013, ale jejím jádrem už nejsou snahy o porozumění celému problému ani plánování, nýbrž posun k vypracovávání konkrétních řešení a jejich realizace.
  • Evropská komise dne 23. 2. 2021 zahájila veřejnou konzultaci, v níž vyzvala všechny zúčastněné strany, aby se vyjádřily k navrhované cílené revizi sdělení o pravidlech státní podpory pro významné projekty společného evropského zájmu. Sdělení má usnadnit vznik rozsáhlých přeshraničních projektů s důležitým přínosem pro hospodářství EU. Zúčastněné strany mohou na konzultaci reagovat po dobu osmi týdnů, tedy do 20. 4. 2021.
  • Evropská komise dne 22. 2. 2021 představila pracovní program Evropské rady pro výzkum na rok 2021. Jedná se o první pracovní program v rámci programu Horizont Evropa, nového evropského rámcového programu pro výzkum a inovace na období 2021–2027. Zahrnuje tři hlavní výzvy k předkládání návrhů na projekty v oblasti hraničního výzkumu v celkové výši 1,9 miliardy EUR.