Evropská komise

  • Evropská komise dne 24. 10. 2016 potvrdila, že německé opatření, které má za cíl stabilizaci přenosové sítě, je v souladu s pravidly EU o veřejné podpoře. V rámci tohoto opatření má německý provozovatel sítě možnost uzavřít se spotřebiteli flexibilní, týdenní smlouvy na celkovou kapacitu 1500MW. Krátkodobé smlouvy přispívají ke snižování spotřeby velkých spotřebitelů a zároveň umožní stabilizaci přenosové sítě snížením poptávky. Evropská komise dospěla k názoru, že opatření zvyšuje bezpečnost dodávek elektrické energie při zachování hospodářské soutěže na jednotném trhu.
  • Evropská komise dne 24. 10. 2016 schválila finanční podporu pro nízkoemisní autobusy veřejné dopravy v městských oblastech v Portugalsku a potvrdila soulad s pravidly EU o veřejné podpoře. V červnu 2016 Portugalsko zveřejnilo schéma podpory ve výši 60 milionů Euro, které má usnadnit výměnu starých autobusů se spalovacími motory za nové nízkoemisní. EK potvrdila, že opatření povede ke snížení emisí CO 2 a nenaruší hospodářskou soutěž jednotného trhu EU.
  • Evropská komise zahájila dne 25. 10. 2016 řízení ve věci dohody o sdílení sítí mezi dvěma českými mobilními operátory 02 Czech Republic / CETIN a T-Mobile Czech Republic. Komise prozkoumá, zda tato spolupráce omezuje hospodářskou soutěž a poškozuje tím inovaci, což by bylo v rozporu s antimonopolními pravidly EU.
  • Evropská komise dne 25. 10. 2016 zveřejnila návrh pracovního programu (CWP) na rok 2017. Na základě tohoto návrhu nyní Komise, Parlament a Rada vypracují společné prohlášení k navrhovaným cílům a prioritám. Pracovní program Komise pro nadcházející rok zahrnuje 21 klíčových iniciativ, 18 nových návrhů REFIT a 10 priorit, které jsou zaměřeny na největší výzvy, kterým Evropa čelí. Patří mezi ně i realizace strategie energetické unie se zaměřením na nízkoemisní mobilitu.