Pracovní skupina Rethink

Garant Prezidia Czech BCSD
Petr Dovolil

Vedoucí skupiny
Petr Dovolil
petr.dovolil@pwc.com

Vznik Pracovní skupiny RETHINK
Pracovní skupina RETHINK vznikla v roce 2022 na jednání
signatářů na Francouzské ambasádě dne 34. 10. 2022.

Ikona-PS-05-rethink

Dokumenty skupiny

Prohlášení české podnikatelské komunity
Memorandum RETHINK – verze 2024

Preambule Pracovní skupiny

Projekt RETHINK je iniciativa a otevřená platforma vrcholných manažerů velkých společností působících v Česku, které se rozhodly vzájemně spolupracovat při prosazování post-pandemické podpory dosažení dlouhodobé klimatické neutrality a cílů udržitelného rozvoje OSN pro naší zemi. Signatáři RETHINK podporují vládní opatření směřující ke zmírnění změny klimatu a k přizpůsobení se na její dopady. Vzhledem k postupující změně klimatu a zhoršování životního prostředí představující existenční hrozbu jak pro obyvatele Česka, tak i naší planety tedy podporujíeme unijní Zelenou dohodu pro Evropu, Pařížskou dohodu OSN a Klimatický pakt z Glasgow, které jsou navrženy tak, aby tuto hrozbu zmírnily.

Signatáři na společných pracovních jednáních pracovní skupiny RETHINK tvořenou zástupci signatářů RETHINK (tzv. koordinátoři RETHINK) se vzájemně informují o aktuálním vývoji dekarbonizačních a adaptačních opatřeních v globálním, evropském a národním a inspirují se z opatřenív krocích, které společnosti v dané oblasti realizují napříč obory, případně se objevují jako dobrá praxe na trzích.

Jednání skupiny

30. 11. 2023
21. 09. 2023
22. 06. 2023
22. 03. 2023
19. 01. 2023
29. 01. 2023
03. 10. 2022

Termíny: Pracovní skupina se schází 5–6x do roka a komunikuje i v rámci uzavřené MS Teams skupiny.
Jednání nad rámec členů PS se mohou dle požadavků účastnit všichni členové Czech BCSD.

Členové skupiny

Enviros Mgr. Jiří Jeřábek
Metrosta Edita Miláčková
VCES, a.s. Jakub Škaloud
Unibail-Rodamco-Westfield Karolina Šustrová
Pražská energetika Eva Polanská
Pražská energetika Barbora Kramešová
České dráhy, a.s. Petr Žákovec
ŠKODA AUTO a.s. Tomáš Čáp
SIKO Koupelny Pavel Hampejs
IKEA Česká republika, s.r.o. Jakub Lelek
Malfini Ing. Marie Logrová, Ph.D.
Malfini Tomáš Holub
Schneider Electric CZ, a.s. Jan Gřunděl
Schneider Electric CZ, a.s. Kateřina Hubálková
Schneider Electric CZ, a.s. Michal Malušek
PwPricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Petr Dovolil
PwPricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Lucie Martincová
KB Hana Kovářová
Alstom Power Sabina Mlčkovská
E.ON Česká republika, s.r.o., Brücknerová, Karolina
IPSOS Tomáš Macků
SATUM Roman  Horvath
ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
Sweco  Hydroprojekt Pavel Freilich
Sweco  Hydroprojekt Christine Doležalová
Veolia Energie CR, a.s. Jakub Tobola
Veolia Energie CR, a.s. Petra Gardiančik
Veolia Energie CR, a.s. Ing. Rostislav Čáp
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vladek Šlezingr
EKOLO Mgr. Jakub Ditrich
ENAGRO Dr.Luděk Pitra
Česká zemědělská Univerzita (ČZU) doc. Vrabcová Pavla
Národní rozvojová banka, a.s. Michal Pluta
Dopravní podnik města Ostrava Ing. Martin Chovanec
ČEZ, a.s Ing. Ondřej Šikl
Saint Gobain Lucie Valterová
Ernst&Young Radka Mikulenka
IPSOS Marta Kneblíková
IPSOS Tereza Horáková
Direct pojišťovna, a.s. Lenka Krákorová
Newton Media Věra Lhotská
SHELL Jana Vostinárová
WASTen, z.s. Radek Hořeňovský
Svaz měst a obcí České republiky Radka Vladykova
Letiště Praha Soňa Hykyšová

Články