V Bruselu se ve dnech 17. až 18. října sešli premiéři a prezidenti členských zemí EU, aby diskutovali aktuální evropská témata. V zásadních otázkách ohledně podoby víceletého finančního rámce EU na příští rozpočtové období 2021 až 2027 či řešení otázek v souvislosti se změnami klimatu však jednání posun nepřinesla.

Během prvního dne summitu se vrcholní představitelé EU věnovali otázkám brexitu a dalšího rozšíření Evropské unie. Evropská rada potvrdila Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU a Euratomu a vyzvala Komisi, Evropský parlament a Radu, aby učinily nezbytná opatření k zajištění toho, aby tato dohoda mohla vstoupit v platnost 1. listopadu. Co se týká dalšího rozšíření EU, navzdory intenzivní debatě, nedosáhli zástupci členských zemí potřebné jednomyslnosti a formální rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií odložili.

Proti zahájení přístupových rozhovorů byla především Francie, která dlouhodobě zdůrazňuje potřebu posílení soudržnosti v současné EU a prohlubování vnitřních reforem, spíše než dalšího rozšiřování o nové členy. Prezident Macron na závěr summitu prohlásil, že není přesvědčený o tom, že by vztah se sousedními zeměmi měl být založen pouze na politice rozšíření. Podle jeho slov „to nefunguje příliš dobře v EU28, nebude to fungovat dobře ani v EU27 a není si jistý, že by to mohlo fungovat lépe po rozšíření“ (zdroj Financial Times). K otázce rozšíření se Evropská rada vrátí před summitem EUzápadní Balkán v květnu 2020.

Druhý den jednání summitu byl věnován diskusi o strategické agendě EU, klimatické krizi a podobě příštího víceletého finančního rámce. V řešení nastolených otázek však vedoucí představitelé EU nepokročili. V závěrech z jednání není žádná zmínka o závazku klimatické neutrality EU do roku 2050, který blokují Česká republika, Maďarsko a Polsko, ani o Fondu pro spravedlivou transformaci, který by měl být v příštím rozpočtovém období určen členským zemím, které jsou s ohledem na dekarbonizaci nuceny řešit četné sociální výzvy. Evropská rada hodlá dokončit pokyny k dlouhodobé strategii EU v oblasti změny klimatu na svém zasedání v prosinci.

 

Zdroj: Bulletin Energetika > EU