Jedná se o průlomovou strategii a EU ukazuje, že je v čele progresivních strategií.
viz Měsíční Bulletin – Renovační vlna a další…

Evropská komise

  • Evropská komise dne 8. 7. 2020 předložila strategii EU pro integraci energetického systému, která nastiňuje rámec pro přechod na zelenou energii. Strategie má tři hlavní pilíře: (1) oběhový energetický systém s principem E1st (energetická účinnost v první řadě), součástí reforem bude Renovační vlna, (2) elektrifikace koncových uživatelských odvětví, vč. elektromobility, (3) přechod na čistá paliva, zejména na čistý vodík, v odvětvích, kde je elektrifikace obtížná. Strategie předpokládá revizi stávajících právních předpisů, finanční podporu, reformu řízení trhu, podporu výzkumu a inovací či plánování infrastruktury.
  •  Evropská komise dne 8. 7. 2020 předložila strategii EU pro vodík, která má za cíl podpořit dekarbonizaci průmyslu a dopravy prostřednictvím investic, revizí předpisů, reformy trhu či podporou výzkumu a inovací. Předpokládaná transformace by měla proběhnout ve třech fázích. Do roku 2024 Komise předpokládá instalaci elektrolyzérů na výrobu obnovitelného vodíku s kapacitou alespoň 6 GW, do roku 2030 by kapacita měla dosáhnout 40 GW a v roce 2050 by vodíkové technologie měly být využívány plošně ve všech odvětvích, která je obtížné dekarbonizovat.

Evropský parlament

  • Výbor pro právní záležitosti (JURI) dne 7. 7. 2020 jednomyslně hlasoval pro prozatímní dohodu ohledně směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Nová směrnice umožní předkládat zástupné žaloby podávané kvalifikovanými subjekty v právních věcech v různých odvětvích jako jsou finanční služby, energetika, telekomunikace či ochrana životního prostředí. Velvyslanci členských států EU text schválili 30. 6. 2020. Očekává se, že Rada i Parlament dohodu schválí na podzim.
  •  Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) dne 6. 7. 2020 schválil zprávu z vlastní iniciativy (INI) k maximalizaci energetické účinnosti v budovách. Zpravodaj, irský europoslanec Ciarán Cuffe (Zelení), prosazuje minimální standardy energetické účinnosti pro nájemní budovy s nejhoršími výsledky. Plénum bude o zprávě hlasovat na svém zasedání v září. Evropská komise avizuje, že strategii Renovační vlna předloží v říjnu letošního roku.
  •  Výbor pro regionální rozvoj (REGI) dne 6. 7. 2020 schválil zprávu řeckého zpravodaje Manolisa Kefalogiannisa (EPP) ohledně Fondu pro spravedlivou transformaci (JTF). Europoslanci schválili kompromisní pozměňovací návrhy, včetně návrhu na zahrnutí investic do fosilních paliv jako přechodného zdroje energie. Komise a Rada tyto investice v rámci JTF nepředpokládají. Plénum by o pozici EP mělo hlasovat na svém zasedání v září.