Evropská komise

  • Evropská komise dne 4. 3. 2021 schválila podle pravidel EU o státní podpoře slovenské plány na podporu vysoce účinných kogeneračních zařízení. Cílem opatření je zvýšit účinnost stávajících kogeneračních zařízení, stimulovat jejich přechod z uhlí na zemní plyn nebo OZE a stimulovat investice do nových zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla. Zařízení spalující uhlí nejsou způsobilá pro získání podpory. Podpora bude poskytovaná maximálně po dobu 15 let a celkový rozpočet činí 1050 milionů eur (70 milionů eur/rok).
  • Evropská komise dne 3. 3. 2021 přijala sdělení, které členským státům poskytuje obecné pokyny k provádění fiskální politiky v nadcházejícím období. Jsou v něm stanoveny hlavní zásady pro vhodnou podobu a kvalitu fiskálních opatření. Dále v něm Komise sdílí své úvahy ohledně deaktivace obecné únikové doložky (odchýlení od rozpočtových požadavků) nebo jejího dalšího uplatňování. Kromě toho zahrnuje obecné informace o celkové fiskální politice v nadcházejícím období, včetně důsledků Nástroje pro oživení a odolnost pro fiskální politiku. Komise je odhodlána zajistit koordinovanou a důslednou politickou reakci na současnou krizi.
  • Evropská komise dne 2. 3. 2021 zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit nakolik jsou německé plány na kompenzaci postupného vyřazování hnědouhelných elektráren v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Německá vláda se dohodla se spolkovými zeměmi na ukončení výroby elektřiny z hnědého uhlí do roku 2038. Zároveň uzavřela dohody s největšími producenty elektřiny (RWE a LEAG) s cílem podpořit a kompenzovat předčasné ukončení výroby, a to částkou 4,35 miliard eur za ušlé zisky a další náklady na sanaci. Komise v této fázi vyslovila předběžný názor, že opatření představuje státní podporu a má pochybnosti o přiměřenosti vyplácených náhrad. Zahájení hloubkového šetření umožňuje Německu i všem zúčastněným třetím stranám předložit připomínky.
  • Evropská komise dne 1. 3. 2021 schválila podle pravidel EU o státní podpoře dánskou podporu projektu pobřežních větrných farem Thor. Dánsko oznámilo Komisi opatření na podporu výstavby a provozu větrné farmy (800 až 1000 MW) v celkové částce 870 milionů eur. Podpora bude poskytnuta prostřednictvím výběrového řízení a bude vyplácená po dobu 20 let formou „contract for difference“ (CFD).

Rada EU

  • Rada dne 3. 3. 2021 schválila balíček právních předpisů v oblasti kohezní politiky ve výši 330 miliard eur. Velvyslanci členských států při EU schválili právní znění upravující fondy, jejichž objem představuje téměř jednu třetinu sedmiletého rozpočtu EU, a potvrdili tak politickou dohodu, jíž bylo dosaženo s Evropským parlamentem.