Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 22.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise Evropská komise dne 26. 5. 2020 zahájila veřejnou konzultaci a zveřejnila tzv. cestovní mapu k chystané strategii v oblasti vodíku. Iniciativa bude mít podobu sdělení a měla by být zveřejněna 24. 6. 2020 společně se strategií pro inteligentní sektorovou integrací. Zaměří se na vymezení opatření k zavedení evropského hodnotového řetězce v oblasti čistého vodíku, tzv. zelený vodík (vyrobený za pomoci obnovitelných zdrojů energie) […]

Zajímavé zprávy z Evropského parlamentu – 21.týden 2020

Publikováno uživatelem

Evropská komise dne 20. 5. 2020 předložila doporučení členským státům EU, v nichž navrhuje v souvislosti s koronavirovou pandemií opatření v oblasti hospodářské politiky. Doporučení jsou formulována na základě dvou cílů: v krátkodobém horizontu zmírnit vážné negativní socioekonomické důsledky koronavirové pandemie a v krátkodobém až střednědobém horizontu dosáhnout udržitelného a sociálně inkluzivního růstu, který usnadní ekologickou a digitální transformaci. V závěrech pro ČR Komise mj. doporučuje zaměřit investice […]

Praha se chystá na přechod na cirkulární ekonomiku

Publikováno uživatelem

Nastupující ekonomická recese způsobená epidemií COVID-19 nabízí příležitost pro rozvoj města na principu cirkulární ekonomiky, ve kterém jsou odpady vnímány jako zdroj pro další využití. Radnice nyní zadá vypracování Strategie pro přechod hlavního města Prahy na cirkulární ekonomiku, která navrhne opatření a ověří závazné a měřitelné cíle, jež může město svou činností podpořit a naplnit. […]

Program Prostředí pro život: Vyhlášení 3. veřejné soutěže

Publikováno uživatelem

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 20. května 2020 třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu (dále jen „veřejná soutěž”). Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení […]

Energetika v Evropské unii 04/2020

Publikováno uživatelem

Jaký svět si přejeme po COVID-19? Tuto otázku si kladli v dubnu místopředseda Komise Timmermans a dobrodruh Bertrand Piccard v evropských denících. Odpovídají, že správná je pouze cesta nového ekonomického modelu založeného na čistých technologiích. Je přitom zapotřebí jednodušší přístup k investicím, veřejné zakázky v souladu s Pařížskou dohodou a předpisy, které zaručí potřebnou poptávku.

Využívání obnovitelné energie v Evropě

Publikováno uživatelem

Evropská komise vydala v polovině března tohoto roku stručný přehled vývoje využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) na území Evropské unie. Tyto zdroje z pionýrských začátků a dětských let vyrostly v jeden z klíčových zdrojů energií a zaujaly přední místo i na politické mapě unie. Jak využívání OZE v Evropě začínalo a kam dospělo? Historie OZE je (v nejrůznější podobě) stará jako […]

Společný plán cesty k oživení evropského hospodářství

Publikováno uživatelem

Evropská rada podpořila vytvoření fondu na podporu oživení a vyzvala Evropskou komisi, aby vypracovala konkrétní návrh. Předsedkyně Komise slíbila, že návrh předloží začátkem května, přičemž avizovala, že navrhne dočasné zvýšení stropu vlastních zdrojů rozpočtu EU. Formou videokonference jednala Evropská rada dne 23. dubna o důsledcích pandemie COVID-19. Prezidenti a premiéři členských zemí EU se shodli na […]

Sázíme budoucnost Newsletter

Publikováno uživatelem
Milá stromomilko, milý stromomilče , blížíme se k 600 tisícům registrovaných stromů na našem webu. Každý z těchto stromů potřebuje především v prvních pěti letech svého života naši péči. Péči, která se nám mnohonásobně vrátí. Stromy totiž ochlazují své okolí, poskytují cenný stín, zvlhčují vzduch, filtrují prach a chrání nás před hlukem. Navíc zadržují vodu [...]

Stanovení trajektorie pro dosažení klimatické neutrality

Publikováno uživatelem

Přenesení pravomoci na Evropskou komisi, aby formou delegovaných aktů přijímala trajektorii snižování emisí skleníkových plynů na období 2030 až 2050, není v souladu se Smlouvou o fungování EU. V březnu letošního roku představila Komise návrh klimatického zákona, který mj. stanoví závazný cíl EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality hospodářství a zmocňuje Komisi, aby trajektorii snižování […]

Zelený restart

Publikováno uživatelem

Oživení evropského hospodářství v duchu Zelené dohody požadují zástupci 17 členských států EU. Iniciativa vyzývající k zelenému restartu získala již více jak 180 signatářů, včetně zástupců průmyslu. S odvoláním na společné prohlášení Evropské rady z 26. března vyzvali na začátku dubna ministři životního prostředí některých členských zemí EU k vytvoření plánů na obnovu hospodářství, a to v souladu s ekologickými aspekty. Signatáři […]