Léto je výtečnou příležitostí k tomu, jak nově a v dalších souvislostech přemýšlet o životním prostředí, možnostech Země, hospodaření se zdroji, materiály, surovinami. Jak chránit přírodu, efektivněji nakládat s vodními zdroji, čím zlepšit život ve městech prostřednictvím chytrých technologií, jak ve firmách hledat neobvyklé cesty inovací a  inspirovat k atraktivním projektům třeba ve stylu cirkulární ekonomiky. To všechno lze zahrnout do širšího pojmu, který dobře známe: světová udržitelnost. Komunikací na toto téma ve vztahu k rozvoji a konkurenceschopnosti našeho hospodářství se před lety ujala také Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj. V newsletteru bychom rádi připomenuli některé z našich aktivit a přizvali vás všechny k tvořivému přístupu k tomuto tématu bez hranic. Firmy, instituce, komunity i jednotlivce.

Chytrá udržitelnost v celospolečenském kontextu

Petra J. Kalaše, viceprezidenta Czech BCSD, jsme vyzpovídali v rozhovoru. Zajímalo nás, jaký vliv má chytrá udržitelnost na společnost a jak je vnímána v kontextu digitalizace, jež stále
zřetelněji prostupuje byznys i občanský život. Dotázali jsme se také, zda tyto technologie změní například vzezření historicky významných památek.

Co se děje v Pracovních skupinách Czech BCSD

Pracovní skupiny tvoří jádro Czech BCSD. Každá z nich má na starost jinou agendu. Jaké však jejich činnost přináší výsledky v prvním pololetí? To prozrazuje souhrnný článek, v němž se zastavíme u energetiky, moderního pojetí mobility, smart life životního stylu i byznysu, nebo cirkulární ekonomiky.

Aktuality z RVUR

Jan Žůrek představuje informace z aktuálního dění v Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Od jara se mnohé změnilo. Do 30. září letošního roku by měl být vládě předložen stěžejní dokument – Implementační rámec Strategie ČR 2030, přičemž v procesu jeho sestavování bylo zohledněno více než 800 rozličných připomínek.

Nefinanční reporting podle světových odborníků

V červnu se v pražském sídle EY uskutečnil seminář s názvem Nefinanční reporting: zkušenosti z ČR a ze světa. Na jeho organizaci se rovněž podílela Czech BCSD a vystoupili zde odborníci, kteří své know how v této oblasti reportingu načerpali z rozličných projektů, v mnoha organizacích. V České republice může pomoci řadě společností například při budování značky či rozvíjení CSR projektů.

Soutěž Inovace pro udržitelný rozvoj má vítěze

Czech BCSD vyhlašuje v rámci soutěže MANAŽER ROKU vlastní ocenění – Inovace pro udržitelný rozvoj. Získaly ho dva subjekty. V kategorii energetika si ho vysloužil Český ostrovní dům. V kategorii průmysl sklidil potlesk projekt Hydal od firmy NAFIGATE Corporation.

Novinky z konference Smart City na Taiwanu

Taipei, taiwanská metropole, se stala na konci března dějištěm Smart City Mayors Summit and Expo 2018. Jedná se o konferenci zaměřenou na to, jakým způsobem místní samosprávy zavádějí v rámci měst a regionů principy udržitelného rozvoje, a to především prostřednictvím konceptu Smart City a Smart Region.

Jednání v Montreux

V květnu se uskutečnila významná konference Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Hostilo ji švýcarské Montreux. Přes čtyři stovky zástupců věhlasných podnikatelských subjektů. Českou republiku zde zastupoval viceprezident Czech BCSD Petr J. Kalaš.

Czech BCSD participuje na novém pořadu České televize

V podzimních dnech se na obrazovkách České televize objeví nová minisérie o klimatických změnách, které se čím dál více projevují i na našem území. Na projektu Klima mění Česko se výrazně podílí také Czech BCSD. Ve čtyřech dílech se dotkne nejen charakteru klimatických změn, ale též jejich důsledků.

Připravujeme v druhé polovině roku 2018

Jarní období bylo hektické. Očekávané události i nepředvídatelné zvraty. Globální scéna udržitelnosti byla v prvním pololetí prosycená řadou zlomů. V nadcházejícím podzimním období si pro vás Czech BCSD přichystala několik akcí, které napoví, jakým směrem se bude tato životní filozofie na jedné straně, vládní i byznysový program na straně druhé ubírat.