V našich pracovních skupinách se neustále snažíme nalézat způsoby a řešení, která pomohou rozvíjet a šířit filozofii udržitelnosti nejen v oblasti podnikatelské či manažerské. Naše práce má za cíl pozitivně ovlivnit dění v celé společnosti. Jednotlivé kroky ale rostou z aktivit Pracovních skupin, samotného jádra Czech BCSD.

Pracovní skupina energetika: palčivé otázky energetiky dnešních dní

Společnost ENVIROS patří mezi zakládající členy Czech BCSD. Oblast energetiky je jí blízká. Proto svolala Diskuzní fórum k otázkám energetiky. Jeden z ústředních panelů setkání se věnoval energetickým konceptům Rakouska a Švýcarska. Tyto země v nich zohledňují několik společensky důležitých parametrů: snížení uhlíkové stopy a celkovou udržitelnost životního prostředí, cenovou dostupnost energií a zajištění jejich bezpečných a spolehlivých dodávek. To je však jen zlomek z toho, co bylo na konferenci prezentováno. Přehled dalších témat, kterých se ujali nejlepší odborníci, jsme pro vás shrnuli v článku.

Czech BCSD pracovní skupina aktivně podporuje vzdělávací aktivity, které mohou ovlivnit využívání energetických zdrojů. Mezi ně patří také druhý cyklus seminářů o úsporách energií, změnách klimatu a uhlíkové stopě.  Semináře jsou určeny nejen podnikatelským subjektům, ale také zástupcům veřejné správy a samosprávy či jednotlivcům. O zahájení koncem června vás informujeme v tomto materiálu a můžeme prozradit, že nahlédnout pod pokličku toho, jak se se snižováním uhlíkové stopy vyrovnává Letiště Václava Havla v Praze, bylo velmi inspirativní. Nadcházející semináře se budou konat v dalších velkých městech – například v Brně či Olomouci. Sledujte pravidelně naše stránky, ať vám žádná novinka neuteče.

Pracovní skupina Mobilita: Nový studijní program

Pracovní skupina v posledních měsících uspořádala několik kulatých stolů. O nich vás v průběhu roku ještě budeme informovat. Oč je ale třeba se podělit, je významný úspěch spjatý s fakultou dopravní ČVUT v Praze. V lednu bylo podepsáno memorandum, na jehož základě vznikl nový magisterský studijní program zaměřený na Smart Cities. Podrobnosti jsou vám k dispozici zde.

Pracovní skupina Smart Life: sdílená ekonomika a Smart Cities jako cesty k naplňování udržitelnosti

Sdílení je obrat, který se v dnešním slovníku využívá stále častěji. Nejprve v kontextu sociálních sítí, forem sdílení informací. Sdílení jako princip se ale přenáší i do tradičních oblastí, jakými jsou nejrůznější služby – od ubytování, přes dopravu až po hlídání dětí nebo půjčování luxusního zboží nejvěhlasnějších módních značek. Zprávu o tom, jak sdílenou ekonomiku vidí nejen generace Y, jsme pro vás díky Poradenské službě PwC mohli uveřejnit zde.

Smart technologie vstupují do každodenního života a mění jej. I o tom byl 15. ročník konference časopisu Sdělovací technika. Jak ale promění naši budoucnost? A bude to vůbec nutné? Ukazuje se, že do roku 2030 se celých 70 % populace uchýlí do měst. A to s sebou nese nové výzvy a nové nároky na to, jak pro všechny obyvatele měst v relativně blízké budoucnosti zajistit veškerý komfort. Chytré technologie tomuto přelidňování městských aglomerací mohou zabránit tím, že zkvalitní životní podmínky i v periferních lokalitách a venkovských regionech. Celý výstup z konference s příklady možných řešení budoucích výzev naleznete v tomto odkazu.

Pracovní skupina Cirkulární ekonomika: Od odpadu k vysoké přidané hodnotě

V poslední době nás v Czech BCSD velmi inspiruje cirkulární ekonomika, v níž nic nepřichází nazmar. Ba naopak, z toho, co je považováno za odpad, se využitím pokročilých technologií, které by se před léty ještě jevily jako výplody sci-fi románů, nyní stávají produkty s vysokou přidanou hodnotou. Právě proto v Czech BCSD funguje také Pracovní skupina Cirkulární ekonomika. Na exkurzi do její činnosti vás již brzy pozveme.