forum_ceskeho_stavebnictvi_2016_04

Kulatý stůl moderoval Petr Štěpánek, vedoucí pracovní skupiny Smart cities CBCSD.

Vyprodané Fórum českého stavebnictví přineslo živé diskuze a vize do roku 2020

Praha, 1. 3. 2016 Dvanáctý ročník prestižní oborové konference Fórum českého stavebnictví byl inspirován loňským mírným růstem. Oživení přineslo nové pohledy na práci stavařů, developerů, projektantů i dodavatelů stavebních materiálů a technologií. Premiér české vlády otevřel úvodní část zaměřenou na strategii a legislativu. Následující panelové diskuse o legislativě ve vztahu k přípravě staveb se zúčastnili také tři ministři Vlády ČR. Konference přinesla rovněž pohled na současné a budoucí uživatele staveb a vizi rozvoje měst. Organizátoři konference – společnost Blue Events a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR – nabídli téměř 300 účastníkům konference v pražském hotelu Clarion také možnost výměny zkušeností ve třech panelových diskusích: lidé a management, stavební materiály a technologie a legislativní změny.

 

forum_ceskeho_stavebnictvi_2016_01

Celou fotogalerii naleznete zde

Dopolední část konference Investiční strategie a legislativa moderovanou Martinem Veselovským z DVTD uvedl předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, který se věnoval především výsledkům za rok 2015, legislativním plánům vlády a problematice staveb se „starou“ EIA. Mimo jiné konstatoval, že: „odvětví narostlo o 5,5 %, zvýšil se počet vydaných stavebních povolení a mzdy rostly o 6,6 %. Na vládní úrovni měly prioritu především dopravní stavby, do kterých mířil historicky nejvyšší objem peněz. Rekonstruovaly se silnice druhé a třetí třídy. Také letos se do nich bude investovat 7 miliard korun. Čerpání evropských fondů bylo úspěšné a přispělo k rozvoji stavebnictví.“

 

Vláda pokročila také s přípravou nutných legislativních změn. Zákon o zadávání veřejných zakázek je ve třetím čtení v poslanecké sněmovně. Jeho cílem je harmonizace pravidel pro transparentní a efektivní soutěž v reálném čase. Novela stavebního zákona je připravena k projednání ve vládě. Chce zjednodušit a zkrátit proces povolování staveb. Vedou se diskuse s EK o úpravě podmínek EIA, kterou má ČR od 2015 harmonizovanou. To umožnilo dočerpat miliony korun. Problémem jsou stavby se starými EIA vydanými před 15 a více lety. „Stavebnictví má velký význam pro český průmysl, je to významný faktor ovlivňující celkový hospodářský výsledek.“

Makroekonomický výhled předestřel David Marek, hlavní ekonom, Deloitte. Základními tématy jeho příspěvku byly následující informace: Česká ekonomika je orientovaná na export z více než 80 %. Na úrovní globální ekonomiky jsou motorem USA, problémy mají země BRICS. Region střední Evropy a ČR mají vyšší tempo růstu. Čínské zpomalení se nás dotkne prostřednictvím dopadů na západní Evropu. Naše ekonomika prožila v evropském kontextu výjimečný rok, opět pokračovala konvergence směrem k západoevropským zemím. Levné pohonné hmoty a nízká nezaměstnanost podpořily růst. Ve stavebnictví se zvýšil obrat domácích zakázek, čerpaly se evropské fondy. Běžný účet zahraničního obchodu vykazuje přebytek. Česká měna je bezpečná, nepodléhá výkyvům. Inflace naštěstí neklesla pod 0. Oslabení kurzu koruny – měnový závazek ČNB – se posouvá do 1. poloviny roku 2017. Mezi hrozby a stinné stránky patří přehřívání na trhu práce, stárnutí populace, brexit, migrační krize, využití jaderné energie, přijetí eura. Strukturálními překážkami jsou nedostatek koncepce a složitá legislativa. Střednědobý výhled 2017-2021 potvrzuje pokračování konvergence a predikuje pro ČR „příznivé počasí v neklidné době“.

Živé a dobře obsazené panelové diskuze Legislativa ve vztahu k přípravě staveb se zúčastnili Richard Brabec, Ministr životního prostředí ČR, Evžen Korec, generální ředitel, Ekospol, Václav Matyáš, prezident, SPS ČR, Karla Šlechtová, Ministryně pro místní rozvoj ČR, Jan Blecha. Náměstek pro řízení sekce veřejného investování MMR, Dan Ťok, Ministr dopravy ČR a František Vaculík, generální ředitel, PSJ. Horkými tématy byly zákon o veřejných zakázkách, novela stavebního zákona, problematika EIA a zneužívání ekologické legislativy.

Ministr Richard Brabec konstatoval, že: „85 % ekologické legislativy přichází z Bruselu. Bývá zneužita nevládními a ekologickými organizacemi. Loni se zastavilo nečerpání prostředků z operačních programů a rozjel se operační program Doprava II.“

forum_ceskeho_stavebnictvi_2016_03

Celou fotogalerii naleznete zde

Ministryně Karla Šlechtová uvedla, že: „Novela stavebního zákona je polovičaté řešení. Navrhovala jsem změnit celé stavební řízení. Přišla jsem s novinkami, ale rezorty řekly ne, protože se obávaly ztráty kompetencí. Měl by existovat jeden stavební úřad, který by si vyžádal stanoviska od všech dalších úřadů. Stavební zákon a další změnové zákony nezjednoduší situaci pro občany a nezmění stavební úřady.“

Ministr Dan Ťok poskytl svůj pohled na připravovanou legislativu: urychlení výstavby dopravní infrastruktury, harmonizaci EIA a sdružené stavební řízení.

 

Václav Matyáš potvrdil, že se konečně dostatečně investuje a ministerstva se snaží o řešení. Zainteresované rezorty nespolupracují, ale daří se projednávání připomínek ke sdruženému staveb řízení. „Základním problémem v současnosti i v nejbližší budoucnosti je rozpor mezi záměrem státu podpořit investice a brzdou, kterou si sám vytváří – špatnou legislativou.“

Evžen Korec se domnívá, že: „České stavební právo je téměř nejhorší na světě. Podle statistiky Světové banky o době potřebné k získání stavebního povolení jsme na 127. místě. Jeho získání trvá jen o 2 dny méně než v Iráku. U bytovných staveb je stavební povolení možné získat od pěti do sedmi let. Tento legislativní Kocourkov je selháním státu a poškozuje celé české hospodářství. Bez radikálního řezu bude stavebnictví stagnovat a zkolabuje!“

Druhá dopolední část přinesla čtyři prezentace mapující Klíčové faktory rozvoje stavebnictví.

Tomáš Kostelecký, ředitel Sociologického ústavu ČSAV představil prognózu stavu a fungování české společnosti v horizontu pěti let. Potvrdil pokračování stávajícího trendu představ o ideálním způsobu bydlení ve vlastní nemovitosti, což ještě zvýší dosavadní malou prostorovou mobilitu, kdy dojížďka nahrazuje stěhování.

Bohdan Víra, ředitel obchodního úseku, ČVUT Praha – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov analyzoval budoucí vývoj stavebnictví v oblastech mechanizace, stavební chemie, nových materiálů a technologií a udržitelné výstavby.

V Londýně působící architekt Vladimír Mašinský se na základě osobních zkušeností a realizovaných staveb podělil o vizi rozvoje měst, vývoje stavebnictví a architektury. Stavebnictví poroste především v Indii, Číně a USA. Vývoj a životní trendy určují již dnes digitální technologie, hodnota dat a noví hráči na stavebním trhu: IBM, Google. V architektuře převládne dle jeho názoru strategie BIM (informační model budov) v procesu od modelu k realizaci.

Petr Palička, projektový ředitel, Penta Investment se soustředil na proměny měst z pohledu investora a představil svou ideální vizi blízké budoucnosti. „Developeři změní své chování, budou si vědomi zodpovědnosti, povedou dialog se společností. Budou se chovat férově ke všem a pustí se do budování infrastruktury. Společností bude developer vnímán jako partner, ne jako zločinec.“

Paralelní odpolední setkání k různým aspektům rozvoje stavebnictví přinesla 3 témata. První bylo věnováno oblasti Lidé a management 2020. Diskusi moderoval Evžen Korděnko, ředitel oddělení Human Capital Advisory Services (HCAS), Deloitte Advisory a zaměřil se na vzdělávání a výchovu managementu, potřebu kvalifikovaných pracovníků, zahraniční pracovníky, rekvalifikace a employee brandingu. Do panelu zasedli Michal Štefl, člen dozorčí rady, OHL ŽS; Jindřich Topol, výkonný ředitel divize Železniční stavitelství, Skanska; Tomáš Zámečník, personální ředitel, Metrostav; Hana Novotná, hlavní konzultantka pro HR marketing, Native PR a Petr Bannert, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, Ministerstvo školství.

Část Stavební materiály a technologie 2020 vedl Petr Kučera, technický ředitel, CSI. Své zkušenosti s novými materiály a technologiemi pro investiční výstavbu, snižováním energetické náročnosti budov a recyklovanými a energeticky nenáročnými materiály přinesli Rudolf Borýsek, ředitel, Lias Vintířov, Jiří Falc, vedoucí obchodního oddělení, Siemens, Josef Smola, architekt a Jan Vítek, expert pro betonové konstrukce, Metrostav.

Třetí téma proběhlo Legislativní změny a ideální rozvoj stavebnictví 2020 pod moderací Petra Štěpánka, Smart Cities, CBCSD, ČVUT Praha. Mezi diskusní témata patřil rozvoj regionů, měst a obcí, územní plánování, urbanismus, vliv staveb na životní prostředí a legislativa podporující investiční činnost. Panelu se zúčastnili Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí, Věra Palkovská, starostka města Třinec, Vladimíra Sedláčková, zástupkyně ředitelky Odboru stavebního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj, Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních surovin, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Vlastimil Fidler, ministerstvo pro místní rozvoj.

Starostka Třince Věra Palkovská prezentovala Třineckou výzvu, společnou iniciativu veřejných zadavatelů vyzývající k odstranění nešvarů ve stavebnictví, které plynou z výběru dodavatelů staveb na základě nejnižší ceny. „Chceme jasně daná pravidla. 4 S – slušnost, solidnost spokojenost účastníků ve stavebním procesu. Chceme stavět kvalitně za odpovídající cenu!“

12. ročník Fóra českého stavebnictví se konal s podporou mnohých významných partnerů, zejména zlatého partnera společnosti Deloitte. Organizovaly ho společnost Blue Events a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

.

Materiály

forum_ceskeho_stavebnictvi_2016_materialy